Under de senaste veckorna har ett hav av blå solpaneler vuxit fram hos det annars så gröna bolaget SydGrönt. Företaget – som ägs av ett 80-tal odlare och är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönt – tar ett stort kliv framåt i sitt redan tidigare starka hållbarhetsarbete när de nu valt att installera solceller.

Den nästan 2 500 kvadratmeter stora solcellsanläggningen som Save by Solar installerat kommer att stå för 15% av elbehovet hos SydGrönt, som i övrigt köper enbart grön el. Det innebär att vi konsumenter kommer att äta än mer hållbara svenska råvaror i vår vardag. Med sin anläggning tar SydGrönt täten bland företagen på Långeberga industriområde i Helsingborg, och visar att en installation av solceller är en bra investering ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Vilket blir nästa företag att haka på?!

Företag och fastighetsägare runt om hela Skåne, och kanske i synnerhet i Helsingborg, har verkligen förstått potentialen i solcellstekniken och insett att den har en given roll i framtidens energisystem. Det märker vi på Save by Solar inte minst genom det stora intresse vi möter och det välbokade installationsschema vi har för 2019. SydGrönt är ett lysande exempel på hur ett företag kan väga samman alla goda aspekter av att producera egen el, för att därefter låta genomföra en solcellsinstallation.

Läs mer om SydGrönts kraftfulla satsning, som blivit uppmärksammad av bland annat Livsmedelsföreningen och Jordbruksaktuellt, i deras egna pressmeddelande.

Är du själv, eller ditt företag, nyfikna på hur ni kan dra nytta av solenergin? Vi berättar gärna mer om hur tekniken fungerar, vilka andra företag i Skåne vi hjälpt, eller hur framtidens elproduktion ser ut. Bara hör av er!

Sprid det vidare