Kontakt

Region Mitt

Björkgatan 4, Uppsala | Hufvudsta Gård, Sjölängan, 171 73 Solna

Pontus

Elmontör

Johan

Ledande solcellsmontör

Jakob

Ledande solcellsmontör

Adam

Ledande Solcellsmontör

Joakim

Elektrikerlärling

Michael

Installationsansvarig Mitt & Ansvarig Elektriker

Christofer

Solcellsmontör

David

Vice Ledande Solcellsmontör

Jonas

Solcellsmontör

Region Öst

Fleminggatan 30, 602 42 Norrköping

Christian

Ledande solcellsmontör

Lucas

Solcellsmontör

Philip

Säljare Småland

Magnus

Ledande solcellsmontör

Hampus

Vice Ledande Solcellsmontör

Kristofer

Solcellsmontör

Ture

Solcellsmontör

Kevin

Vice Ledande Solcellsmontör

Karl

Solcellsmontör

Region Väst

Elementgatan 10, 504 64 Borås
Simon Johansson

Simon

Regionansvarig säljare Väst

Angélica

Ledande Solcellsmontör

John

Vice Ledande Solcellsmontör

Pierre

Ledande installatör och Elmontör

Robert

Solcellsmontör

Rhys

Solcellsmontör

Region Syd

Vasatorpsvägen 1E, 25457 Helsingborg
Postadress: Vasatorpsvägen 1G, 25457 Helsingborg

Rickard

Regionsansvarig Säljare Syd

Fredrik

Montör

Leo

Vice Ledande Solcellsmontör

Robert

Ledande solcellsmontör

John

Solcellsmontör

Sebastian

Ledande solcellsmontör

Johan

Solcellsmontör

Staffan

Solcellsmontör

Chaiwan

Vice Ledande Solcellsmontör

Kontakta oss