Kontakt

Region Mitt

Björkgatan 4, Uppsala | Hufvudsta Gård, Sjölängan, 171 73 Solna

Pontus

Elmontör

Johan

Ledande installatör

Jakob

Ledande installatör

Lucas

Ledande Installatör

Magnus

Systeminstallatör

Adam

Montör

Peter

Systeminstallatör

Ture

Montör

Kevin

Montör

Joakim

Elektrikerlärling

Samuel

Montör

Michael

Installationsansvarig Mitt & Ansvarig Elektriker

Christofer

Montör

David

Systeminstallatör

Jonas

Montör

Region Öst

Fleminggatan 30, 602 42 Norrköping

Christian

Ledande installatör

Philip

Säljare Småland

Hampus

Montör

Kristofer

Systeminstallatör

Karl

Montör

Andreas

Ledande Installatör

Region Väst

Elementgatan 10, 504 64 Borås
Simon Johansson

Simon

Regionansvarig säljare Väst

Angélica

Ledande installatör

Simon

Montör

John

Montör

Pierre

Ledande installatör och Elmontör

Region Syd

Vasatorpsvägen 1E, 25457 Helsingborg
Postadress: Vasatorpsvägen 1G, 25457 Helsingborg

Fredrik

Montör

Leo

Systeminstallatör

Robert

Ledande installatör

John

Montör

Sebastian

Ledande Installatör

Johan

Montör

Staffan

Montör

Alexander

Elmontör

Kontakta oss