Kontakt

Huvudkontor

Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala

Lukas

Utvecklare

Johanna

Redovisningsansvarig

Pehr

Entreprenadchef

Agnes

Sälj- och kalkylkoordinator

Olov

Affärsutvecklare

Erik

Marknadskoordinator

Michael

Projektledare Mitt & Ansvarig Elektriker

Region Mitt

Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala | Hufvudsta Gård, Sjölängan, 171 73 Solna

Pontus

Elmontör

Robert

Installationssamordnare Mitt/öst

Joakim

Elmontör

Rodin

Vice ledande solcellsmontör

Niclas

Ledande Solcellsmontör

Anders

Servicetekniker

Peter

Vice Ledande Solcellsmontör

Patric

Solcellsmontör

Arvid

Solcellsmontör

Michael

Projektledare Mitt & Ansvarig Elektriker

David

Vice Ledande Solcellsmontör

Region Öst

Fleminggatan 30, 602 42 Norrköping

Robert

Ledande solcellsmontör

Robert

Installationssamordnare Mitt/öst

Magnus

Ledande solcellsmontör

Hampus

Ledande Solcellsmontör

Kevin

Ledande Solcellsmontör

Karl

Solcellsmontör

Victor

Solcellsmontör

Fabian

Elmontör

Anders

Servicetekniker

Region Väst

Elementgatan 10, 504 64 Borås

Angélica

Ledande Solcellsmontör

Kristoffer

Installationsamordnare Syd/Väst

John

Vice Ledande Solcellsmontör

Region Syd

Vasatorpsvägen 1E, 25457 Helsingborg
Postadress: Vasatorpsvägen 1G, 25457 Helsingborg

Rickard

Regionsansvarig Säljare Syd

Leo

Vice Ledande Solcellsmontör

Kristoffer

Installationsamordnare Syd/Väst

Staffan

Ledande Solcellsmontör

Chaiwan

Ledande Solcellsmontör

Kristian

Elmontör

Isak

Solcellsmontör

Michael

Vice Ledande Solcellsmontör

Jesper

Solcellsmontör

Alaa

Solcellsmontör

Kontakta oss