Kontakt

Huvudkontor

Björkgatan 4, Uppsala

Region Mitt

Björkgatan 4, Uppsala | Epicenter - Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Peter Pilo

Systeminstallatör

Hugo Larsson

Grundare, Försäljning & Marknad

Oliver Walsh

Regionansvarig Sälj Mitt

Michael Ehn

Regionansvarig installation Mitt & Ansvarig Elektriker

Christofer Hartmann

Ledande Installatör

Martin Ericson

Systeminstallatör

Joakim Strömblad

Elektriker

Emil Söderström

Systeminstallatör

David Uhlander

Systeminstallatör

Jonas Frid

Systeminstallatör

Region Öst

Västgötegatan 7, Norrköping

Lucas Karlsson

Regionsansvarig Öst

Region Syd

Fjelievägen 5, Lund

Ellen Ivarsson

Systeminstallatör

Kristoffer Bengtsson

Regionansvarig för installation syd & elektriker

Alexander Jemtrell

Ledande installatör

Kontakta oss