Kontakt

Region Mitt

Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala | Hufvudsta Gård, Sjölängan, 171 73 Solna

Pontus

Elmontör

Robert

Installationssamordnare Mitt/öst

Joakim

Elmontör

Rodin

Vice ledande solcellsmontör

Niclas

Ledande Solcellsmontör

Anders

Servicetekniker

Patric

Solcellsmontör

Arvid

Solcellsmontör

Michael

Projektledare Mitt & Ansvarig Elektriker

David

Vice Ledande Solcellsmontör

Region Öst

Fleminggatan 30, 602 42 Norrköping

Robert

Ledande solcellsmontör

Robert

Installationssamordnare Mitt/öst

Magnus

Ledande solcellsmontör

Hampus

Ledande Solcellsmontör

Kevin

Ledande Solcellsmontör

Karl

Solcellsmontör

Victor

Solcellsmontör

Fabian

Elmontör

Anders

Servicetekniker

Region Syd

Vasatorpsvägen 1E, 25457 Helsingborg
Postadress: Vasatorpsvägen 1G, 25457 Helsingborg

Rickard

Regionsansvarig Säljare Syd

Kristoffer

Installationsamordnare Syd/Väst

Chaiwan

Ledande Solcellsmontör

Kristian

Elmontör

Michael

Vice Ledande Solcellsmontör

Jesper

Solcellsmontör

Alaa

Solcellsmontör

Kontakta oss