Det har gått ganska precis ett år sedan vi på Save by Solar på allvar tog närvaro i Skåne i och med vår kontorsetablering i Lund. Sedan dess har det rullat på i hög takt, och under slutet av 2018 kom ytterligare ett erkännande – Save by Solar vinner en stor upphandling med uppdraget att installera solceller på omkring 20 stycken av Helsingborg Stads fastigheter!

Det är Fastighetsförvaltningen inom Helsingborgs Stad som under 2018 haft ute en upphandling gällande installation av ett större antal solcellsanläggningar i kommunen. Det är en satsning som går under namnet Solvision, där nu etapp 2 genomförs och som vi på Save by Solar fått förtroendet att genomföra. Bland de olika fastigheterna som ska få solceller blandas mer kända byggnader som Stadsteatern, Olympia Park Idrottens hus och Kulturmagasinet med flera vårdboenden, skolor och en brandstation.

Att få förtroendet till att genomföra dessa installationer för Helsingborgs Stad känns väldigt kul, och dessutom en viktig milstolpe för oss i Save by Solars fortsatta arbete med att förse offentliga aktörer och företag i Skåne med bra lösningar för solceller. Vi har verkligen fått upp farten sedan vår etablering i södra Sverige, och kommer under året att öka på med flera nya installationsteam för kunna möta den ökande efterfrågan från våra kunder, säger Carl-Johan Fredman, Regionsansvarig Syd.

Arbetet med installationerna kommer att dra igång redan i februari, och därefter pågå under ett antal månader framåt. Den totala effekten för samtliga anläggningar som kommer att installeras under 2019 är drygt 850 kW. Den årliga produktionen av el beräknas räcka till hushållsel för ca 160 villor eller för att köra omkring 420 000 mil med elbil.

Sitter ni också med tankar på solceller, och dessutom äger spännande fastigheter där förutsättningarna kan vara bra? Oavsett om ni är offentlig eller kommersiell aktör bidrar vi gärna med kunnande och erfarenhet!


Nyheten om den vunna upphandlingen bland annat setts på Byggnorden
, Energipress och Elbilsnytt, där ni kan läsa mer!

Sprid det vidare