Om företaget

Solel ska vara Enkelt, Lönsamt och Säkert

Vi på Save by Solar vill driva på övergången till en förnybar värld genom att förändra företags sätt att använda energi. Det gör vi genom att skapa enkla, lönsamma och säkra lösningar för att producera och konsumera förnybar energi.

Vi står inför en revolution när det kommer till elförsörjning. Här på Save by Solar ser vi en framtid där företag tar kontrollen över sin egen elförsörjning genom framförallt solel och energilagring. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för just det. Genom våra lösningar kan företag minska sitt beroende av de stora elleverantörerna och således sina elkostnader samtidigt som de gör en god gärning för miljön och inte tappar fokus från sin kärnverksamhet.

Save by Solar grundades av två före detta studenter på Uppsala Universitet, Hugo Larsson och Linus Werner. De hade båda tidigt ett intresse för förnybar energi och bestämde sig för att tillsammans försöka skapa de bästa förutsättningarna för att producera sin egen solel. Linus Werner, utbildad civilingenjör och ekonomie kand., kom under sitt examensarbete på GodEl fram till att solel i Sverige lämpar sig extra väl för vissa kommersiella verksamheter. Han kontaktade sin före detta kollega Hugo Larsson, utbildad nationalekonom med inriktning mot hållbar utveckling, med tidigare erfarenhet från marknadssidan. Några månader senare var Save by Solar grundat.

Styrelse

Jan-Olof Hersler

Styrelseordförande

Jan-Olof har lång erfarenhet inom investment banking, affärsutveckling och som styrelsemedlem i olika privata och noterade bolag. Jan Olof har arbetat med Corporate finance på Danske Bank, Aragon, Handelsbanken Markets och inom ramen för sitt eget bolag Apex Corporate finance i över 25 år. Sedan 10 år arbetar Jan-Olof med Private Investment, vilket lett till ordförande och styrelseuppdrag i bolag som t.ex. Dice, Starbreeze, Mockeypal, One Media Holding, Xover TV. Jan-Olof har värdefulla kunskaper inom bl.a. styrelsearbete och finans, vilka utgör viktiga faktorer för oss på Save by Solar.

Samir Kamal

Styrelseledarmot

Samir har arbetat länge med riskkapital och kommer senast från EQT där han under sex år arbetat som partner och styrelseledamot i portföljbolagen Granngården, TitanX, Dometic, Bodilsen och Norrwin. Innan dess var Samir partner på IK Investment Partners och ansvarade för Myresjöhusoch Elfa. Utöver Save by Solar är Samir även Ledamot i styrelsen i Bonava (NCC), Scandi Standard (Publ) samt Industrifonden. Samirs erfarenhet från styrelsearbete, hans breda affärsnätverk samt kunskap inom bolagsbyggande, är en stor tillgång för oss på Save by Solar.

Anders Dahl

Styrelseledarmot

Anders har ett gediget CV när det kommer till solcellsföretagande som före detta VD på det stora amerikanska solcellsbolaget Verengo Solar samt försäljnings- och marknadsdirektör på Cypress Creek Renewables som bygger stora solcellsparker i USA. Innan Anders blev verksam i USA tillbringade han 20 år i Direct to Consumer-verksamheter på tre olika kontinenter, där han haft positioner som VD och andra ledande befattningar. Anders erfarenheter, inte minst från den Amerikanska solcellsmarknaden, ger oss på Save by Solar ett stort stöd och tillgång till kunskap inom branschen.

Rådgivare

John Lundqvist

Grundare av The Friendly Swede

John är en kunnig entreprenör och affärsängel som investerar i nystartade unga företag. Han grundade själv framgångssagan the Friendly Swede för några år sedan och har därigenom järnkoll på internationell handel. Utöver sina framgångar och kunskaper inom företagande har han ett stort intresse för framtidens teknik och i synnerhet förnyelsebar energi. Han är inte bara en inspirationskälla utan ett bra, viktigt och nödvändigt bollplank för oss på Save by Solar.

Harald Klomp

Energimarknadsexpert

Harald har under många år arbetat som rådgivare inom energifrågor åt myndigheter och företag runt om i världen. Som exempel kan nämnas företaget Leadcold, där Harald under hela företagets liv haft en central roll som rådgivare. Han driver sedan många år tillbaka Uppsala Engineering Partner, och ser till att hålla sig ajour inom vår bransch. Sidan elstatistik.se drivs av Harald och visar den nordiska elproduktionen under specifika perioder. Hans omfång av kunskap gör det möjligt för oss på Save by Solar att vara uppdaterade dagligen med det nyaste inom energimarknaden.

Kontakta oss