Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

För att kunna tillhandahålla de tjänster som Save-by-Solar erbjuder krävs det att vi behandlar dina personuppgifter enligt dessa bestämmelser. Save-by-Solar tar sköter behandlingen på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi har hög IT-säkerhet för att kunna skydda dina uppgifter och vi begränsar åtkomsten till dem så endast anställda vars arbetsuppgifter kräver åtkomst har sådan. Samtliga anställda på Save-by-Solar har erhållit utbildning inom personuppgiftsbehandling och GDPR. Dessa bestämmelser förklarar hur och varför Save-by-Solar samlar in och använder dina personuppgifter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår dessa bestämmelser innan du använder våra tjänster eller hemsida. Om du väljer att fortsätta använda tjänsterna som Save-by-Solar tillhandahåller innebär det att du förstått och accepterat innehållet i dessa bestämmelser i sin helhet.

Ytterligare personuppgiftbestämmelser för specifika tjänster som Save-by-Solar tillhandahåller kan förkomma.

Vad vi samlar in och varför

Save-by-Solar samlar in personuppgifter I samband med:

 • Beställning och användning av en tjänst som Save-by-Solar tillhandahåller.
 • Att du fyller i dina kontaktuppgifter på webbplatsen.
 • Att du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 • Du besöker våra webbplatser och app.

Vad informationen används till

Save-by-Solar behandlar dina personuppgifter bland annat för att:

 • Fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av Save-by-Solar;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och kan bli en del av analyser samt kan användas för marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

Information som du själv ger till oss

I samband med att du använder dig av tjänster som tillhandahålls av Save-by-Solar, kan du komma att direkt eller indirekt lämna information om dig själv till Save-by-solar. Detta kan inkludera:

 • Identitets- och personinformation– namn och annan typ av identifikationsdata till dig
 • Kontaktuppgifter– leverans- och fakturaadress, e-mailadress, telefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation– fakturainformation etc.

Information vi samlar in om dig

När du använder de tjänster som Save-by-Solar tillhandahåller kan följande information samlas in:

 • Enhetsinformation– exempelvis IP-adress, webbläsarinställningar, skärmupplösning, operativsystem, plattform och liknande information.
 • Geografisk information– din geografiska placering.

Laglig grund

Som legal grund för behandling kommer Save-by-Solar att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. De uppgifter du själv tillhandahåller Save-by-Solar är nödvändiga för att ingå avtal om en tjänst vi tillhandahåller. I och med att du lämnar uppgifter till Save-by-Solar ger du din tillåtelse till att Save-by-Solar registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Kommunikation

Save-by-Solar kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du har alltid möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation genom att kontakta Save-by-Solar via mail på info@savebysolar.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

För att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Save-by-Solar måste vi ibland dela dina uppgifter med en extern samarbetspartner. Save-by-Solar överför de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera produkten eller tjänsten till externa samarbetsparters, till exempel redovisningsbyrå och logistikföretag.

Save-by-Solar samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Lagringstid

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte exempelvis bokföringsskyldigheten.

Cookies

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Genom cookies lagras information om din användning och vilka sidor du besökt. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Save-by-Solar kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig:

Save-by-Solar Sweden AB
Organisationsnummer 556986-7004
Björkgatan 4, 753 28 Uppsala
info@savebysolar.se

Save-by-Solar är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Save-by-Solar följer svensk dataskyddslagstiftning.