I denna videointervju hör vi grundaren till Willab Garden, Rune Williamsson, tillsammans med sonen, Anders Williamsson, och dottern, Kristina Williamsson, berätta om sin verksamhet, samt hur de ser på solceller, långsiktiga investeringar och hållbarhet. I sommar, redan ett år efter att solcellsanläggningen tagits i bruk, har de beslutat att installera ännu en anläggningen och nå upp till 254 kW i total installerad effekt.

Rune Williamsson grundade Willab Garden år 1986 och idag är företaget störst i Norden på uterum och växthus. Willab är ett rent familjeföretag, som tänker hållbart och ser långsiktigt på sina investeringar. “Vi på Willab Garden tycker att det är viktigt att ha en hållbar profil, dels för att det är viktigt för våra kunder, där vi visar att vi tänker framåt, och dels vill värna om miljön“, berättar Kristina Williamsson, platschef och butiksansvarig.

“Våra kunder är miljömedvetna och tycker att det är viktigt med närproducerat. När du köper en produkt från Willab Garden är den verkligen “Made in Båstad”, där vi producerar vår egen solel som driver våra fabriker.” fortsätter Kristina.

Solcellsanläggningen installerades i mars 2017 och har en total effekt på 105 kW men Willab Garden har redan bestämt sig för att bygga ännu större. I sommar ska Willab Garden bygga ut sina lagerlokaler med 4000 kvadratmeter och har i samband med utbyggnaden också beslutat att installera ytterligare 149 kW tillsammans med oss.

“Redan efter ett år har vi beslutat att den befintliga solcellsanläggningen ska mer än dubbleras så att vi når upp till 255 kW-gränsen. Om gränsen hade varit högre hade vi byggt ännu mer; det är en så pass god företagsekonomisk investering som bär mycket gott med sig”, berättar VD, Anders Williamsson.

Solcellsanläggningar som är större än 255 kW måste betala energiskatt för all el som produceras och konsumeras direkt. Anläggningar som är mindre än 255 kW är däremot befriade från energiskatt. Det betyder att lönsamheten försämras avsevärt för anläggningar som är större än 255 kW och därför ligger de flesta stora anläggningarna precis under gränsen.

Anders Williamsson, VD, lyfter fram den förstudie som vi på Save by Solar utför och presenterar för våra kunder. Där vi med hjälp av vår egenutvecklade optimeringsalgoritm kan finna den optimala storleken på solcellsanläggningen, utifrån kundens specifika förutsättningar och möjligheter. Baserat på förstudien kan vi tillsammans med vår helhetslösning lämna en garanterad elproduktion till våra kunder och därmed säkerställa en lönsam investering.

“Det var fantastiskt att veta redan från början, innan installation och beslutstagande hur mycket solel anläggningen faktiskt skulle producera, vilket Save by Solar garanterar. Med det så vet vi vad investeringen innebär för oss. Det blir inte bara en hållbarhetssatsning utan också en och en ekonomisk och marknadsmässig investering.” Berättar Anders.
Ni kan läsa mer om vår produktionsgaranti här.

Willab Garden i Båstad erbjuder sina kunder uterum, växthus och pooler till villakunder i hela Norden. Willab Garden grundades år 1986 och är idag Nordens ledande leverantör av uterum och växthus. Idag har de butiker även i Bromma och Munkedal, men säljer också på nätet.

Vi på Save by Solar är glada och tacksamma för att få jobba med kunder som Willab Garden. Företag som tänker långsiktigt och hållbart. Vi är glada att under sommaren installera ännu en solcellsanläggning på deras fastighet i Båstad.

Här kan ni läsa om fler av våra kunder och projekt vi har varit delaktiga i. Är ni också intresserade av solceller, och vill veta mer om era möjligheter för att börja producera er egen solel? Hör av dig till oss direkt på 010-33 09 333 eller skicka ett mail till info@savebysolar.se.

Sprid det vidare