Hittills i år har fraktpriset på containrar ökat dramatiskt. Även priset på råvaror och energibrist hos producenter är omständigheter som har haft effekt på solcellsmarknaden de senaste åren. Vi har pratat med vår inköpschef Carl Mattsson för att få insyn i hur det påverkar priser och tillgången av solceller i Sverige. 

Det är väl känt att pandemin har fört med sig problem i internationella leveranser, priserna på containrar har ökat mer än 1000% SVT-Nyheter. Frakten har gått från att vara cirka 1-2% av det totala priset på solceller till cirka 10%.

Oväntad efterfrågan

Kaoset såg sin början i samband med Kinas nedstängning av fabriker, förra året minskade rederierna sin kapacitet på grund av vad man trodde var en stundande lågkonjunktur. Men det som istället skedde var att efterfrågan i väst ökade markant

Kinas nedstängning var dock inte långvarig, snart var man redo att möta efterfrågan hos västländerna. Problemet var att stora delar västländerna befann sig i lockdown. Lågt bemannade hamnar i de mottagande länderna försenar av och pålastning av ocean-fartygen.

Detta skapar långa köer och sätter fartygen ur sitt planerade schema. På grund av schema-störningen väljer många fartyg att fortsätta sin rutt utan att lasta den planerade mängden containrar, vilket resulterar i att containrar som fortsatt ska fraktas lämnas kvar i en hamn där de står oanvända och tar upp plats. New York Times beskriver problemet i Amerikas hamnar.

I samband med att hamnar öppnar upp till full kapacitet består fortfarande den enorma köbildningen som fortsätter att leverera varor till överfulla hamnar. Eftersom Kina är den största leverantören av solceller påverkas marknaden till stor del av förseningar och osäkerhet av leveranser. 

Det senaste året har även sett energibrist hos kinesiska solcellsproducenter, priset på kisel har sett en uppgång på grund av att det är huvudråvaran hos halvledare. Sammanfattningsvis är det många faktorer som sett till ett ökat pris på solceller, för att inte nämna dess popularitet. 

Har ni frågor om det rådande läget eller behöver guidning i hur ni ska tänka framåt? Tveka inte att höra av er till vår inköpschef Carl Mattsson.

Carl.mattson@Savebysolar.se

Sprid det vidare