Den 1:a Januari 2022 ändras förordningen om kravet på nätkoncession enligt ellagen. Ändringen betyder att el får överföras i mikronät mellan närliggande byggnader. 

Att el får överföras mellan närliggande fastigheter är fantastiska nyheter för energiomställningen! 

Installerade solcellsanläggningar kan efter ändringen försörja ett större område och fungera som en källa till grön el för området. 

Förordningen om kravet på nätkoncession har sedan länge varit ett hinder för att kunna nyttja solcellers fulla potential som lokala kraftverk. Ändringen öppnar upp möjligheter för lönsamma investeringar i batterier som stärker energisäkerheten. 

Batterier tillåter byggnader att undkomma effekttoppar genom att bruka den lagrade energin när elbehovet är som störst. En kombination av solceller, batterier och möjligheten att överföra el mellan byggnader ger en större kontroll över energikonsumtion.

På grund av kapacitetsbristen som råder i vissa delar av landet kan en förstärkning av lokala elnät vara till stor hjälp. Det är en säkerhet att kunna dela med sig av egenproducerad el till antingen andra egna byggnader eller sina grannar. 

Energigemenskaper är ett begrepp som nämns i debatten om förnybar energi och ändringen av förordningen är ett steg mot den riktningen. Istället för en enbart centraliserad elförsörjning kan fastighetsägare, kvarter eller industriområden decentralisera sin elförsörjning till en större grad än innan förändringen träder in. 

För dig som konsument innebär ändringen att en installation av solceller minskar ditt beroende av köpt el för alla byggnader! 

Om ditt företag är intresserade av att lära sig mer om detta, eller se över en investering i solceller och/eller batterier, tveka inte att höra av er till oss! 

Filip Enblom

Filip.Enblom@Savebysolar.se 

070-7265824

Läs författningsändringen: https://svenskforfattningssamling.se/doc/2021976.html

Sprid det vidare