En stor fråga inom dagens energisverige är hur framtidens energiproduktion kommer att se ut. Hur ska vi i det kalla Sverige klara oss utan den stabila kärnkraften? Kommer framtida torkor likt den vi haft i sommar att äventyra vår tillförlitliga vattenkraft? Vilka är de alternativa energikällorna, och hur ska de fungera i ett system i framtiden?

Fem politiska partier bestämde 2016, i den så kallade Energiöverenskommelsen, att utveckla vår svenska elproduktion till att vara 100 % förnybar till 2040. Det innebär att energikällor som kärnkraft ska fasas ut i Sverige och ersättas med förnybara alternativ där vind- och solkraft kommer att spela en stor roll. För att kunna nå målen räknar man med att energi från solkraft 2040 årligen kommer att behöva generera 7-14 TWh och utgöra ca 5-10 % av den totala elproduktionen i Sverige. 14 TWh är ungefär så mycket el som 2,8 miljoner villor förbrukar i hushållsel varje år. Den förväntade produktion av solel kan jämföras med dagens svenska solelsproduktion på ca 220 GWh eller knappt 0,2 % av Sveriges totala elanvändning. Vi har alltså en stor ökning framför oss!

För att kunna ersätta kärnkraften som idag står för ca 40 % av den total elproduktionen i Sverige och täcka det ökade energibehovet behöver vi investera i förnyelsebar energikällor. Något som vi ofta får frågor kring är hur det fungerar med solceller på vintern när solen inte skiner lika starkt – producerar de då någonting alls? Svaret är att det gör dem, men såklart betydligt mindre än en solig junidag.

Ur ett nationellt perspektiv kring elproduktion har det visat sig att vindkraft och solkraft är energikällor som kan komplettera varandra väldigt bra över de säsongsvariationer som vi har i Sverige. Tittar man på vindkraftens energiproduktion över tid ser man att det på vinterhalvåret blåser mer än vad det i genomsnitt gör på sommarhalvåret, då solen istället håller sig framme – något vi alla känner till att den inte gör lika bra på vinterhalvåret. Det innebär att vindkraftverken kan producera mer energi på vintern när vinden är stark och solen står lågt. På sommaren har istället solceller sina glansdagar, då de statistiskt blåser mindre men solinstrålningen är som starkast.  Med en kombination av solceller och vindkraft, kompletterad med vattenkraft som reglerande källa och fler förnyelsebara energikällor, finns kapacitet att täcka Sveriges energibehov på säsongsbasis som ett steg i att fasa ut bland annat kärnkraften.

Svaret är alltså inte att man ska satsa på det ena eller det andra energislaget, utan på flera stycken i kombination och dessutom ihop med olika lagringstekniker. En kombination av exempelvis sol, vind och vatten skapar goda förutsättningar till att under och efter kärnkraftens avveckling täcka den stabilitet som kärnkraften idag ger i den svenska elproduktionen.

Så för att solenergi ska nå 10 % av vår totala energiproduktion i Sverige behöver vi installera över 60 gånger så mycket solceller som idag finns installerade i Sverige – vi är redo, är du?

Läs mer om hur ni som företag bäst närmar er solceller, eller ta inspiration från några som redan tagit ledarpinnen och börjat visa vägen. Ta kontakt med någon av oss på Save by Solar för att lära er mer om solceller, och hur tekniken kan vara både hållbar och lönsam för er som företag eller fastighetsägare.

Sprid det vidare