Save by Solar vill hälsa gamla, nya och förhoppningsvis blivande kunder, samt alla andra vi haft ynnesten att jobba ihop med, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

2019 har snart passerat och med det har vi sedan starten för några år sedan installerat solceller som årligen innebär 4 508 ton i minskade CO2-utsläpp, tack vare den el våra kunder producerar. Bra! För Save by Solar har det här varit ett oerhört spännande år, med stark tillväxt och fortsatt gott förtroende hos våra kunder. Att vi har en majoritet återkommande kunder ser vi som ett bevis på ett välfungerande samarbete. Tillsammans driver vi på övergången till en förnybar världInför 2020 vill vi dela några av Save by Solars nyårskarameller! 

Nya kontor

Efter förra årets etablering i Skåne var det under 2019 dags att på allvar starta igång vår region Öst och region Väst. Det innebär att vi numera har fullskaliga kontor även i både Norrköping och Borås, som innefattar installation, drift och kundkontakt. Precis som tidigare finns vi också med kontor i Uppsala, Stockholm och Malmö samt installationshubbar på ytterligare några orter. 

Högintensivt 2019

När vi passerar årskiftet kan vi se tillbaka på ett blomstrande 2019. Många av våra kunder kommer tillbaka till oss för att installera fler anläggningar på sina fastigheter, vi har ingått flera djupa samarbeten kring förvaltning av solcellssystem och inte minst har vi lärt känna väldigt många nya företag. Att få höra deras historier och dela vår kunskap kring solceller är det bästa vi vet. Välkomna till SbS-gemenskapen! För 2020 står vi med ett välbokat installationsschema, flera nya ramavtal och en väldigt god känsla för vad som komma skall. Om ni går i solcellstankar är vi gärna del av dem!

PowerAdmin

Vårt arbete med portalen för övervakning och uppföljning av solcellssystem fortsätter i ökande takt. Under 2019 har mycket av vårt fokus legat på funktionalitet, medan 2020 kommer att vara året då ni användare får se tydliga skillnader. Ett sätt att spara pengar med säkrare drift och mindre administration, vilket ägarna till de 150 system vi idag förvaltar har förstått.

2020 blir ISO-certifieringens år

Under det kommande året blir vårt arbete med miljö- och kvalitetsledning allt mer intensifierat. För 2019 var fokus arbetsmiljö, där vi bland annat ingick kollektivavtal. Nu under hösten har vi arbetat hårt med ISO 9001, där vi planerar att certifiera oss under januari. Senare under året står ISO 14001 på tur. Oss veterligen innebär det att vi är ett av få rena solcellsbolaget som kommer att ha en ISO-certifierad installationsverksamhet!

Vilka är dina nyårskarameller? Vi hör gärna mer om dem under det kommande året, men fram tills dess finns bara en sak att säga – God Jul och Gott Nytt År!

Sprid det vidare