Nyligen släppte IEA, som står för International Energy Agency, en prognos för vad de spår om framtidens produktion av förnybar el. Mitt i en strid ström av allvarliga klimatlarm är det en väldigt positiv nyhet för framtiden.

IEA har valt att studera den globala elproduktionen för den kommande femårsperioden. Resultatet är att ytterligare 1200 gigawatt förnybar elproduktion väntas adderas till den globala energimixen, vilket innebär en ökning på 50 producent mellan åren 2019 och 2024. Det är ungefär lika mycket som USA:s samlade produktion av förnybar el idag.

Ifall prognosen blir verklighet kommer andelen förnybar elproduktion i den globala energimixen att öka från nuvarande 26 till 30 procent. Det är framför allt solenergi som spås stå för tillväxten, där IEA pratar om en explosionsartat ökning i installationstakt.

Till år 2024 väntas antalet installerade solcellsanläggningar på tak öka rejält, med en fördubbling mot dagens nivå. Cirka 60 procent av ökningen av förnybar elproduktion kommer i så fall att vara solenergi. Landbaserad vindkraft kommer enligt prognosen att utgöra 25 procent, och havsbaserad vindkraft i sin tur bara 4 procent. IEA tror vidare att Kina ensamt kommer att stå för omkring 40 procent av utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det i sig är en är glädjande nyhet eftersom Kina ofta lyfts fram som ett exempel på land med mycket smutsig elproduktion.

Även om Sverige i ett globalt perspektiv står för en liten del av den totala elproduktionen – och redan har förhållandevis ren el – så är den starka utbyggnaden av både vind- och solkraft här viktig. Det innebär att svenska företag kan lära sig ny teknik, och utveckla nya innovativa energilösningar som kan exporteras globalt. Det svenska bolaget Ferroamp är bara ett av flera bra exempel, där de ligger i framkant när det kommer till teknik för lokala likströmsnät i och mellan fastigheter. Climeon, som har tagit fram en lösning för elproduktion genom geotermisk energi, är ett annat lysande exempel.

Vill ert företag vara del av utbyggnaden? Vi hjälper er gärna att utreda vilka förutsättningar ni har till att producera egen förnybar solel. Det är bra för bolagets image, ekonomi och framtidens klimat. Hör av er! 

Sprid det vidare