– Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Vi är nog många som under somrarna nynnat med i den klassiska sommarvisan som Mats Paulson skrev under 60-talet, och såhär år 2019 passar det bättre än någonsin. Svensk vindkraft slår nämligen rekord genom att producera mer el än någonsin tidigare. 

Under årets sex första månader producerades omkring 10 terawattimmar el i svenska vindkraftverk, vilket är en ökning med 40% från samma period förra året. Det kan kännas svårt att relatera till hur mycket el 10 terawattimmar är, men för att gör det lite mer greppbart skulle det räcka till att ladda en Tesla med deras största batteri 100 miljoner gånger. Med nuvarande nivåer producerar Sverige lika mycket vindel som Norge och Danmark tillsammans. 

I arbetet med att ställa om Sveriges elproduktion till att bli 100 procent förnybar krävs att flera olika kraftslag byggs ut parallellt. Det innebär att både vind och sol kommer att fortsätta växa kraftigt, för att nämna två sätt att producera el. Just nu byggs mycket vindkraft i Sverige, där projektet Markbygden är ett av de större. Totalt finns planer på att bygga drygt 1 100 vindkraftverk i området utanför Piteå, vilket skulle innebära att det blir den största vindkraftsparken i Europa. 

En av förklaringarna till att vindkraften växer så kraftigt i Sverige just nu är att lönsamheten förbättras. Tidigare var investeringarna beroende av statliga stöd för att gå med vinst, vilket inte är fallet idag eftersom det blivit billigare med byggnation av vindkraftverk. 

Samma sak ser vi inom svensk solkraft. Där har investeringarna, även för företag, länge varit beroende av statligt investeringsstöd för att visa på god ekonomi. Det har förändrats under de senaste åren, och idag kan framför allt kommersiella aktörer ha lönsamma investeringar i solceller även utan bidrag och stöd. 

Om resten av 2019 fortsätter på samma sätt som första halvan av året gjort kan den totala årsproduktionen för svensk vindkraft bli omkring 20 terawattimmar, och det skulle i så fall innebära rekord även på årsbasis. 

Håll i hatten, så får vi se vad elmätarna visar på nyårsafton om knappt sex månader!

Sprid det vidare