Att investera i solceller blir allt mer vanligt i Sverige, men det kan vara en djungel att leta sig igenom och förstå vilka bidrag, skattelättnader och ekonomiska incitament som man har möjlighet att få ta del av. Vi på Save by Solar redogöra med den här artikeln kort kring vilka olika stöd och bidrag det finns för solceller i Sverige, samt hur man kan använda sig av dessa som företag. Nedan finner ni de fyra allra vanligaste incitamentsprogrammen i Sverige. 

Statligt investeringsstöd för solceller
Det statliga investeringsstödet för installation av solceller är riktat till alla typer av solcellsinstallationer som installeras mot elnätet. Från och med den 8 maj 2019 är stödet bestämt till 20% av de totala installationskostnaderna inklusive arbetskostnader. Maximalt bidrag är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och fastighet.  De som kan ansöka om stödet är alla typer av aktörer, så som företag, offentliga aktörer, föreningar och privatpersoner. För 2019 är det totala beloppet som är avsatt för detta investeringsstöd 739 miljoner kr. Det statliga investeringsstödet går dock inte att kombinera med exempelvis lantbruksstöd eller ROT-avdrag. Framtiden för detta investeringsstöd är osäkert och det finns ingen spikad budget för kommande år efter 2019.

Skattereduktion
Solcellsägare kan få 60 öre i skattereduktion för varje exporterad kilowattimme till nätet, upp till 30 000 kWh/år, alltså totalt 18 000 kronor per ägare. Detta gäller dock mindre anläggningar där fastigheten har en huvudsäkring om max 100 ampere. Således är det ofta privata bostäder och lantbruk som drar nytta av detta bidrag, även om det i vissa fall gäller även för mindre kommersiella fastigheter och lägenhetshus. Hur länge denna skattereduktion kommer att finnas kvar är dock högst osäkert och bör inte räknas med allt för länge i ekonomiska kalkyler, då det inte finns någon fastslagen tidsram för stödet. Läs mer om skattereduktionen på Energimyndighetens hemsida.

Elcertifikat
Elcertifikat är ett ekonomiskt incitamentsprogram för producenter av förnyelsebar energi som funnits i Sverige sedan 2003. För varje köpt kilowattimme från elnätet betalar alla konsumenter ca 3 öre i en s.k. elcertifikatavgift till elhandelsbolaget. Dessa ören förmedlas till producenter av förnybar el, exempelvis solenergi, som historiskt sett fått mellan 14 och 18 öre/kWh i ersättning för elcertifikat. För att få tillgång till detta stöd måste anläggningen ha en speciell mätare som är MID-godkänd och man måste rapportera sina elcertifikat till Energimyndighetens certifikatregister Cesar.

Elmätaren kan även finnas i anslutningspunkten till elnätet, men då utgår stöd endast för den el som exporteras ut på nätet. Framtidens priser på elcertifikat är dock högst osäkra och det är svårt att sia om hur framtiden ser ut. Energimyndigheten har bra informationen om systemet för elcertifikat om man vill läsa mer.

ROT-avdrag
För privatpersoner är det möjligt att använda ROT-avdrag på arbetskostnaden. Avdraget kan inte kombineras med investeringsstödet, så vid installation av en större anläggning kommer den som investerar i solceller troligtvis inte använda ROT-avdraget. Istället nyttjas mer troligt investeringsstödet, då arbetskostnaderna är lägre än kostnaden för anläggningen som helhet. En beställare sparar på så sätt mer genom investeringsstödet än genom ROT-avdrag.

De fyra stöden som listas ovan är som vi tidigare skrivit de fyra mest vanliga, men det finns även andra typer av stöd. Exempelvis finns ett lantbruksstöd som kan nyttjas för de som kvalificerar sig till ett sådant.

Stöd är absolut någonting som gör en investering i solceller mer lönsam, men det är i många fall ingen nödvändighet för att nå en ekonomisk kalkyl med god lönsamhet. I synnerhet inte för företag och kommersiella aktörer som ofta förbrukar en större mängd el.

Vi på Save by Solar hjälper till med alla delar vid en solcellsinstallation, vilket bland annat innefattar att räkna på den ekonomiska kalkylen både med och utan stöd.. Vill du ha hjälp med vilka bidrag du har rätt till eller hur du bygger en så lönsam solcellsinstallation som möjligt? Hör av dig, så hjälper vi till!

Sprid det vidare