Vi på Save by Solar strävar efter att på så många platser som möjligt förse företag och fastigheter med förnybar och lokalt producerad energi. Ett tydligt landmärke i Sverige är Stureplan – mittpunkten i vår huvudstad Stockholm. Frågan vi ställde oss tillsammans med Novi Real Estate var hur hållbar just mittpunkten i vår huvudstad egentligen är? Svaret var ganska enkelt – inte tillräckligt.

Under 2018 fick vi i uppdrag av Novi Real Estate och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv att uppföra flertalet solcellsanläggningar i centrala Stockholm och Göteborg. Nu fortsätter de satsningen tillsammans med oss och näst på tur är “Brillo-huset” på Stureplan 4-7, i kvarteret Sperlings backe 30. Taken fylls med solceller och senare under vårkanten kommer delar av elen på Stureplan att vara 100 % förnybar.

Henrik Forsberg som är ansvarig för Teknik & Projekt på Novi Real Estate menar att detta går helt i linje med deras och SEB Trygg Livs värderingar: “Att förse fastigheterna med solenergi är en självklarhet för oss och SEB Trygg Liv. Vi och SEB Trygg Liv arbetar långsiktigt och denna typ av investering ger oss avkastning under en längre tid och framförallt en mer hållbar framtid för vårt samhälle.”

Utöver just solcellerna på Stureplan genomför Novi Real Estate ytterligare solcellsprojekt, och då inte bara i Stockholm utan även i Göteborg. Där kommer vi under våren att installera en anläggning Inom Vallgraven, på en fastighet som inte ligger långt ifrån det välkända köpcentret Nordstan. För oss på Save by Solar är det extra roligt att få vara del av en större plan som förbättrar stadskärnorna i Sveriges största städer, där Novi Real Estate tillsammans med SEB Trygg Liv varit två verkliga föredömen som investerar klokt och långsiktigt för en hållbar framtid.

Sprid det vidare