Novi Real Estate / SEB – Inom Vallgraven

116.3 kW
1243
Göteborg

Novi Real Estate / SEB – Inom Vallgraven

Solcellsinstallation för Novi Real Estate, som uppdragsgivare åt fastighetsägaren SEB Trygg Liv, på fastigheten Inom Vallgraven 40:14 i Göteborg. Installationen är utförd med en kombination av både montagesystem utan infästning (ballast) på papptak och fast infästning på falsat plåttak samt fasad. Systemet har en toppeffekt på 116,3 kW.

Sprid det vidare