Novi Real Estate / SEB – Skvalberget

23.12 kW
260
Stockholm

Novi Real Estate / SEB – Skvalberget

Solcellsinstallation i samarbete med Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Novi Real Estate. Installationen är gjord med monokristalina all-black paneler och har en toppeffekt på 23,13 kW.

Sprid det vidare