Det talas mycket om batterier och lagring av energi. Elbilsindustrin har drivit på utveckling av batterier och priserna har börjat sjunka även för energilagring i fastigheter. Men varför ska man ha ett batteri kopplat till sin solcellsanläggning? Och vad har energilagring för roll i övergången från fossil till förnybar energi?  

Batterier och andra lösningar för energilagring gör det möjligt att kunna använda solelen som solcellerna producerar även under de mörka timmarna, eller när elen behövs som mest. Energilagringslösningar möjliggör en större kontroll, styrning och strategi över er energianvändning.

Världen, och Sverige, är i en process att ställa om mot förnybara energikällor. Med Energiöverenskommelsen har riksdagen uttalat ett mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Samtidigt som också EU:s nuvarande energi- och klimatmål för år 2030 siktar på både minst 27 procent förnybar energi och dessutom ökad energieffektivisering. Samtidigt som det sjunde, av FN:s 17 globala hållbarhetsmål lyder: “Mål 7, Hållbar energi för alla, är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad”. Detta är ett steg på vägen mot en förnybar värld! Men denna förändring innebär också omställningar för det svenska elnätet. Förnybara energikällor som vind- och solenergi verkar efter naturens krafter och produktionen är beroende av just solen eller vinden. Denna övergång från fossil till förnybar energi ökar också behovet av ett flexibelt elnät, där energilagring är en viktig del för att kunna balansera och styra elnätet.

På nationell nivå kan energilagring öppna upp möjligheten för att styra den icke planerbara elproduktionen och kapa de efterfrågetoppar som skapas, exempelvis när alla under eftermiddagen vill ladda sina elbilar efter jobbet. Medan för ett företag, som producerar sin egen solel kan den största nyttan vara att kapa effekttoppar. Många företags nätavgifter bestäms av de uppmätta effekttopparna, alltså den högst uppmätta energiförbrukningen under en viss period. En solcellsanläggning i kombination med batteri, låter ert företag bli mer oberoende av elnätet och ni får större kontroll över er energianvändning. Ifall att ett företag kan kapa sina effekttoppar, kan det innebära stora besparingar på elfakturan.

Genom att lagra sin producerade solel kan man använda energin när nyttan av den är större. Idag finns det flera lösningar för energilagring, där man kan lagra sin producerade solel. Den vanligaste typen av batterilager består av typen litium-jon-batterier men det finns även andra lösningar. Save by Solar har tidigare byggt en anläggning på Tiundaskolan i Uppsala som har installerat ett batteri vars teknik består av bland annat salt och bomull. 

Än idag är priserna för batterilagring relativt höga vilket medför att det i de flesta fall inte är ekonomiskt lönsamt. Men utveckling går framåt inom området, med lägre priser och effektivare lösningar. Där framförallt elbilsmarknaden som driver på prisreduktionen, vilket leder till att även priserna för batterilagring i fastigheter minskas.

Alla solcellsanläggningar som vi på Save by Solar installerar är kompatibla för energilagring. När vi utför en förstudie åt potentiella kunder, ser vi alltid till att identifiera de mest kritiska förbrukningspunkterna tidsmässigt i verksamheten för att kunna göra en så lönsam kalkyl som möjligt. Vi på Save by Solar tänker långsiktigt och vill jobba sida vid sida med våra kunder för att kunna integrera batterier och andra smarta lösningar i framtiden. Att kombinera kunskap, den senaste tekniken och vara förberedd för morgondagens teknikutveckling är en självklarhet för oss.

Vill du veta mer om hur energilagring fungerar och hur vi på Save by Solar ser på framtidens energilösningar?  Hör av dig till oss direkt på 010-33 09 333 eller skicka ett mail till info@savebysolar.se.

 

 

Sprid det vidare