Vårt koncept

Helhetstänk

Medan andra levererar en teoretisk toppeffekt (kW) fokuserar vi på det som påverkar din elfaktura. Vårt mål är istället att ge dig så mycket elenergi (kWh) som möjligt för dina pengar. Genom att sköta allt kan vi garantera dig en stabil elproduktion år efter år.

Enkelt

Genom att vi på Save by Solar tar hand om allt från planering och installation till drift och underhåll, så slipper du skaffa kunskap om hur solcellerna fungerar, vilka regler som finns eller hantera tidskrävande administration. Vårt mål är att vi ska ta hand om allt så att du kan lägga tid på din kärnverksamhet. Tack vare vår kunskap samt vår övervaknings- och underhållslösning kan vi sen sköta hela processen åt dig samt hantera all administration, från förstudie till drift av systemet. På det sättet sparar du både tid och pengar.

Lönsamt

Något som särskiljer Save by Solars arbetssätt från de flesta andra aktörer på marknaden är att vi tar ett totalansvar för solcellsanläggningen och dess produktion.  Vi strävar efter att alltid arbeta med egna resurser vid samtliga arbetsmoment. Vid installation av en solcellsanläggning anlitas traditionellt en kedja av aktörer, från konsulter för utredning av förutsättningar och upphandling till installationsbolag och elektriker för installation. Detta gör ofta att processen slutar med dubbelarbete, dyra arvoden och att ingen av parterna garanterar att systemet fungerar som det ska. Drift, rapportering samt administration lämnas då till fastighetsägaren att sköta på egen hand. Genom att ta hand om hela processen kan vi göra det kostnadseffektivt för dig samtidigt som du slipper onödig administration.

Säkert

Genom att Save by Solar tar totalansvar för samtliga moment under anläggningens livstid – från design och projektering till driftövervakning och service – kan Save by Solar lämna garanti på anläggningens årliga produktion. Detta är vanligtvis mycket svårt i projekt där olika arbetsmoment utförs av olika konsulter och leverantörer. Vi arbetar med de ledande leverantörerna av högpresterande produkter med hög säkerhet. Våra installationer är byggda för att hålla i över 30 år, utan att vara en risk för personer eller fastighet. Alla våra system utrustas alltid med likströmsbrytare vid panelerna och med möjlighet att koppla till centralt brandlarmssystem.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vår Process

1

Förstudie

Vi börjar med en förstudie för att utreda förutsättningarna för solceller på fastighet. Vår drönarpilot flygfotograferar taket för att få en tydlig bild av hur och var systemet kan byggas och hur eventuella hinder på taket ser ut. Därefter modellerar vi byggnaderna och omgivningen i vårt simulationsprogram och matchar produktionen mot fastighetens effektbehov på timbasis. Allt för att skapa en optimal systemkonfiguration som ger så god avkastning som möjligt på investerat kapital. Förstudien sammanställs sedan grundligt i en rapport som vi presenterar och går igenom med er på plats.
2

Installation

Vid installation sköter vi samtliga moment. Vi skapar och skickar in alla ansökningar åt dig så att du inte behöver lägga tid på den tunga administrationen. Vi projekterar sedan hela installationen för att passa er verksamhet. Här skapar vår BAS-P-behöriga projektansvarige en arbetsmiljöplan samt att vi bistår med en elektronisk personalliggare enligt skatteverkets nya krav. Under byggnationen tar vi över ansvaret för personalliggare och sköter egenkontrollen enligt de nya reglerna från elsäkerhetsverket. Vår personal installerar hela systemet och därefter genomförs en grundlig inspektion av montaget samt test av systemet i sin helhet, enligt gällande branschstandard. Sedan är det dags för driftsättning!
3

Drift

När vi har driftsatt er anläggning ser vi till att den alltid producerar maximalt. Detta görs genom daglig övervakning och årligt underhåll av hela systemet. I det årliga underhållet testar vi även anläggningens säkerhets- och systemfunktioner för att du som ägare inte ska behöva oroa dig för någonting. Vi administrerar och rapporterar era insamlade elcertifikat för att sedan sköta försäljningen av dem åt er. Allt för att du som solcellsägare inte ska behöva flytta fokus från din kärnverksamhet!
Save by solars app

Vår app ingår alltid!

Alla våra anläggningar är uppkopplade och därför kan du använda vår app för att se din produktion.

Utöver appen har vi många andra tilläggstjänster för att visa era kunder ert engagemang eller integrera anläggningsdata i era system.

Save by Solars tilläggstjänster
Läs mer om våra tilläggstjänster