Likt för många företag runt om landet pågår just nu ett intensivt budgetarbete även för Regeringen. Idag lyfte de lite på locket kring vad vi kan förvänta oss gällande egen produktion av solel. I artikeln som publicerades på regeringens hemsida finns flera goda nyheter om bland annat solcellsbidrag och höjd effektgräns! 

Regeringen aviserar att den kommande budgetpropositionen för 2021 kommer att innehålla förslag på förlängt solcellsbidrag till företag och kommuner. Dagens bidragsnivå på 20 procent av den totala investeringen kommer enligt förslaget att sänkas till 10 procent, samtidigt som ytterligare 260 miljoner kronor tillförs systemet. Detta går väl i linje med den gradvisa utfasning som varit på tal och önskad från branschen. 

Vi på Save by Solar upplever att en majoritet av dagens kalkyler för företag är så pass attraktiva för våra beställare att många ändå väljer att investera baserat på siffror exklusive dagens solcellsbidrag. Med det sagt är stödet – även om det sänks till 10% – såklart ytterligare ett incitament och dessutom en tydligt ställningstagande från Regeringen om hur viktig omställningen till ett hållbart samhälle är

Vidare meddelar Regeringen att de i sitt kommande budgetförslag vill höja effektgränsen för när solcellsanläggningen blir straffbeskattade. Dagens brytgräns på 255 kW föreslås höjas till 500 kW, vilket skulle vara ett rejält steg i rätt riktning. Sverige är mer eller mindre ensamma i EU om att ha en lagstiftning som straffar stora solcellsanläggningar, och detta har en tydligt bromsande effekt på utbyggnaden. Om gränsen höjs från 255 kW till 500 kW kommer vi att se många fastighetsägare och företag som väljer att bygga långt större anläggningar än idag. Mycket positivt!

Nedan utklipp är hämtade direkt från Regerings artikel, och beskriver tydligt deras intention med förlängt stöd och mer gynnsamma regler för solceller:

“[…] Förslagen innebär bland annat att detta undantag utvidgas genom att gränsen för vad som utgör en mindre anläggning höjs liksom gränsen för hur stor produktionskapacitet en producent sammanlagt får ha för att tillgodoräkna sig skatteundantaget. För till exempel en solelproducent kommer detta innebära att denne kan få skattebefrielse så länge produktionskapaciteten understiger 500 kW. Skatteundantaget gäller den el som förbrukas där den framställs.

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär en 10 procent i stödnivå för kommuner och företag under 2021. Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor ska gå till stödet 2021. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas och fördelas. För privatpersoner har regeringen nyligen remitterat förslag om att införa ett grönt avdrag för bland annat solceller.”

Sprid det vidare