I dagarna kom en färsk rapport som visar att Sverige sticker ut när det kommer till skattebegränsningar på solel. Om man jämför med andra EU-länder är vi ensamma om att sätta straffskatt på solceller så lågt som 255 kW installerad effekt (normalt ca 1500 kvm takyta). Rapporten uppskattar att denna begränsning leder till cirka 4 TWh förlorad solpotential årligen, vilket motsvarar cirka 3% av Sveriges totala elbehov. 

Ända sedan Sverige införde en straffskatt på egenproducerad solel sommaren 2016 har det varit en hårt debatterad fråga i branschen. Många fastighetsägare som besitter stora takytor och höga elförbrukningar stryps av denna skatt. Det är en skatt som sätter stopp för utbyggnaden av förnybar elproduktion samtidigt som många arbetstillfällen går förlorade. Enligt rapporten som presenterats i dagarna finns det – om fastighetsägare skulle slippa straffskatt – potential för ytterligare investeringar på omkring 30 miljarder kronor som skulle bidra till omställningen till det förnybara samhället.

VD på Svensk Solenergi Anna Werner är tydlig i ett nyligen publicerat pressmeddelande:

”Det är tydligt att regeringen inte förstår kopplingen mellan skattekravet och möjliga investeringar i förnybar el. En viktig del av energiskatten är ju att den ska gynna energieffektiviseringen i samhället, den möjligheten går här förlorad”, säger Anna Werner.

I vårt arbete med stora fastighetsägare får vi på Save by Solar ofta höra hur investeringsviljan för större anläggningar finns, men att straffskatten tyvärr försämrar kalkylerna allt för mycket. Vi tillsammans med branschen är övertygade om att utbyggnaden av förnybar elproduktion skulle ske i en ännu större skala om dagens begränsning försvann, vilket bör vara start önskvärt hos våra politiker. Förhoppningsvis kan den nyligen släppta rapporten med sin tydlighet driva på mot förändring.

Läs pressmeddelandet från Svensk Solenergi här: Pressmeddelande Svensk solenergi 

Läs mer om energiskatten på energimyndighetens hemsida:  http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-rattigheter-och-skyldigheter-har-jag-vid-installation/skatteregler-vid-elforsaljning/

Läs rapporten i sin helhet här: https://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2020/Solel_pa_stora_tak.pdf

Sprid det vidare