Sverige står och stampar i väntan på att den verkliga sommarkänslan ska infinna sig. Vi har gröna löv på träden, semesterveckor planeras ner på timbasis och till och med midsommar närmar sig, men vi har ännu inte riktigt fått känna den där verkliga sommarvärmen. Samtidigt som gemene svensk scrollar i sina väderappar för att hitta de högsta temperaturerna är det högtryck på annat håll i landet – solcellsbranschen glöder hetare än någonsin tidigare.

När det pratas om solceller och lyckade installationer med god lönsamhet är elförbrukning A och O. I normalfall innebär en hög konsumtion av el också goda förutsättningar för att investera i solceller, och då finns det vissa verksamheter som utmärker sig särskilt väl när vi på Save by Solar gör våra förstudier. Här är det inte ovanligt att en livsmedelsbutik står i frontlinjen. 

Av naturliga skäl producerar en solcellsanläggning som mest el under sommarens soliga månader. Samtidigt som solens strålar träffar solpanelerna på taken innebär energin i solljuset också att hus och byggnader värms upp, vilket märks allra tydligast i de verksamheter som är beroende av kyla. En livsmedelsbutik med sina många kylar och frysar är en typisk sådan verksamhet. Dessutom brukar de ha öppet alla dagar i veckan, till skillnad från många andra verksamheter som stänger igen över helgerna. 

Här förstår den snabbtänkta att en livsmedelsbutik alltså förbrukar som mest el under sommarens varma månader, eftersom butikens kylanläggning då måste jobba som hårdast. Samtidigt producerar en solcellsanläggning allra mest el under sommaren. En vinnande kombination.

Handlare runt om i landet har börjat förstå att solceller på deras butik är väldigt lyckat, och vi på Save by Solar märker tydligt av deras intresse. Vid sidan av de tidigare installationer vi genomfört åt bland annat ICA Fastigheter har vi just nu flera spännande projekt pågående.

I detta nu har vi på Save by Solar tio större installationsprojekt igång parallellt, och tre av dessa är på just livsmedelsbutiker – en Willys, en ICA och en Coop. Alla Sveriges större aktörer har förstått att solceller är bra. Alla tre anläggningarna har en effekt om 255 kW, vilket innebär att deras behov av köpt el kommer att minska avsevärt i sommar. På cirka 10 år har installationen betalat av sig själv, och därefter kommer anläggningen att producera gratis energi under många år framöver.  

En bra investering både ekonomiskt och för vårt klimat.

Är du själv handlare eller jobbar du i en annan typ av verksamhet som förbrukar mycket el? Vi hjälper er gärna med en förstudie för att kartlägga vilka förutsättningar ni har för produktion av egen el. Hör av er!

Sprid det vidare