Sverige är ett avlångt land och ligger beläget högt upp i norra Europa – kan det verkligen vara lönsamt och möjligt att installera solceller här? Svaret är i de flesta fall ja, och sett på årsbasis har Sverige faktiskt en förhållandevis god solinstrålning.

Faktum är att solinstrålningen i södra Sverige är jämlik med norra Tyskland och Danmark, medan exempelvis Visby har en högre solinstrålning än Berlin under ett års mättid. Under den mörkaste tiden på året har Sverige inte alltför många soltimmar, men från mars och fram till och med september är solinstrålningen bra. Vi är nog alla överens om att sommaren i Sverige slår högt – vi har långa, vackra dagar med inte alltför höga temperaturer. Under dessa förhållanden arbetar solpanelerna bra och producerar stora mängder solel.

Alla företag och organisationers elförbrukning ser olika ut beroende på vilken verksamhet rörelsen bedriver, men vad som är gemensamt för de flesta företag är att de ofta är verksamma under dagtid. Därmed förbrukar företag ofta större delen av energin under dagen, och det är under dessa timmar även solpanelerna arbetar och producerar solel. Detta gynnar i sin tur en investering i en solcellsanläggning rent ekonomiskt för just företagsverksamhet.

När vi på Save by Solar möter ett företag som är intresserade av solel, analyserar vi verksamhetens enskilda potential och möjligheter att producera sin egen solel. Vi anser att det är viktigt med transparens och tydlighet kring de ekonomiska aspekterna för att investera i en eventuell solcellsanläggning, istället för att leverera lyckokalkyler. De flesta kalkyler vi utför för våra potentiella kunder visar att det är lönsamt med solceller, men i vissa fall har vi fått förklara att det analyserade företaget och dess fastighet helt enkelt inte har förutsättningar för en vidare god ekonomi i solceller. Med vårt optimeringsverktyg hittar vi rätt storlek på en anläggning utifrån era förutsättningar, för att maximera lönsamheten. Vidare säkerställer vi att en viss mängd solenergi kommer att produceras, vilket vi garanterar våra kunder ekonomiskt. Detta går i linje med vår vision om att leverera en enkel, lönsam och säker produkt till våra kunder.

Genom att investera i en solcellsanläggning kan företag få ner kostnaden för sin elkonsumtion, och att producera sin egen solenergi innebär också en större kontroll över sin egen elförsörjning. Samtidigt är solelen också förnybar, och kan ersätta el producerad via fossila källor i vår nordiska elmix. Det finns således flera positiva aspekter med solenergi ur ett företagsperspektiv!

Save by Solar erbjuder företag en helhetslösning kring solceller, där ni har möjlighet att minska ert beroende av de stora elleverantörerna och således era elkostnader, samtidigt som ni gör en god gärning för miljön och inte tappar fokus från er kärnverksamhet. Vi vill vara med och driva på övergången till en förnybar värld, men förstår också att det måste vara enkelt och lönsamt för företagen vi arbetar tillsammans med.

Hör av er till oss på 010-33 09 333, eller direkt till någon av oss som jobbar på Save by Solar. Vi vill gärna berätta hur vi skiljer oss från andra aktörer på marknaden. Har ditt företag förutsättningar för en lönsam solcellsanläggning?

Sprid det vidare