Wallenstam var först i fastighetsbranschen med att bli självförsörjande på förnybar energi genom egenbyggda vindkraftverk. Som ett nästa steg i deras satsning kompletteras fastighetsbeståndet med solceller. Vi på Save by Solar är mycket glada över att få vara deras samarbetspartner för hela projektet. 

För några år sedan genomförde Save by Solar ett pilotprojekt med Wallenstam för att analysera förutsättningarna på deras typiska fastigheter, vilket ni kan läsa mer om här i vår tidigare artikel om projektet. Det pilotprojektet har i sin tur utvecklas till något mycket större, och fram till idag har Save by Solar också installerat en anläggning i Göteborg.

”Wallenstam visar framfötter i branschen genom att göra denna stora satsning och är nytänkande vad det gäller både energiproduktionen, men också hur elinfrastrukturen planeras och omorganiseras i befintligt och nybyggt bestånd. Med en väldigt drivande och kompetent teknisk avdelning kan de skapa framtidssäkrade förutsättningar för både ägare, hyresgäster och planeten.” – Säger Hugo Larsson, medgrundare av Save by Solar

Utöver att fastighetsbolaget ser över förutsättningarna i deras befintliga fastighetsbestånd så analyseras och förbereds även samtliga nybyggnationer för solceller. Både bolagets förvaltningsorganisation och personer inom nyproduktion har redan varit del av arbetet. Tekniska Direktören Patrik Persson har ett tydligt fokus för Wallenstam:

”I varje nyproduktion analyserar vi förutsättningarna för solceller. Det är ett resurseffektivt sätt att förse fastigheterna med el. Vi går just nu igenom helheten, projektplanen är inte helt spikad ännu men det är ett hållbart initiativ som gör att vi avlastar elnätet och minskar vårt behov att köpa energi.”

Läs Wallenstams egna pressmeddelande här:
https://www.wallenstam.se/sv/wallenstam/pressrum/pressmeddelanden_press/?pressItemId=1779694

Läs även mer om satsningen i media:
Dagens Nyheter: https://www.di.se/hallbart-naringsliv/wallenstam-redo-for-solceller-pa-90-fastigheter/
Dagens Näringsliv: https://www.dagensnaringsliv.se/20200227/176136/wallenstam-satsar-pa-solceller
Fastighetstidningen: https://fastighetstidningen.se/wallenstams-storsatsning-pa-solceller/
Byggnyheter: https://www.byggnyheter.se/20200227/22668/wallenstam-satsar-pa-solceller

Sprid det vidare