För att ta ännu ett kliv framåt med energieffektivisering i sina fastigheter och för sina hyresgäster bygger nu fastighetsbolaget Wallenstam en solcellsanläggning tillsammans med Save by Solar. Anläggningen har byggts på ett nyproducerat hyreshus i det nya området Barkarbystaden utanför Stockholm. 

Med inflytt under förra året är det en relativt nyproducerad fastighet. Där Wallenstam valde att planera och förbereda redan i projekteringen av hyreshusen för byggnation av solceller.

Det finns en stor vinning med att planera och projektera för solceller redan från start. Det underlättar vid installation då det redan finns rör dragna samt att det blir bättre rent estetiskt, när installationen kan integreras i fastigheten.

En solcellsanläggning innebär minskade elkostnader i huset, en mindre miljöpåverkan samt också ett värde av att producera sin egen förnybara solel vilket är uppskattat av de absolut flesta svenskar. En investering i solceller är också en långsiktig investering i fastigheten som ökar dess fastighetsvärde och är ett steg på vägen mot miljöcertifieringar som du kan läsa om längre ner. 

Byggnation och planering av solcellssatsning går i linje med Wallenstams fortsatta satsning på hållbar byggnadsproduktion. Wallenstam var år 2013 Sveriges första fastighetsbolag som blev självförsörjande på förnybar energi och har som mål att minska sin koldioxidbelastning med 15 procent per kvadratmeter i sitt fastighetsbestånd mellan 2014-2018. Detta mål kommer denna solcellsanläggning att hjälpa fastighetsbolaget att nå.  

En av de vanligare certifieringarna i Sverige är Miljöbyggnad. Vilket är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Klassificeringen Guld är den högsta utmärkelsen som kan tilldelas byggnader som uppfyller de högsta kraven för bland annat energi, inomhusmiljö och materialval. Efter Guld finns även utmärkelserna Silver och Brons. I den nya Miljöbyggnad 3.0 som blev standard i maj 2017 är ett av kraven för att uppnå Guld att minst 5 procent av energianvändningen ska spugna från lokalt genererad förnybar el i byggnaden. Solceller är ett av de få energislag som faktiskt kan generera energi lokalt i en byggnad.

På det gamla flygfältet i Barkarby beläget i Järfälla har den nya stadsdelen Barkarbystaden börjat växa fram. När det står kvar ska det finnas 18 000 nya bostäder, 10 000 arbetsplatser tillsammans med restauranger, butiker och promenadstråk där människor kan mötas, leva och bo. Tidigare har Save by Solar byggt en solcellsanläggning på ICA Maxi butiken som ligger ett par minuter från Wallenstam. Drift, rapportering och övervakning av den 254,8 kW stora anläggningen tas idag om hand av Save by Solar.

Save by Solar är tacksamma för förtroendet att få sköta allt från förstudie, projektering, installation och senare också drift och rapportering kring anläggningen. Är ni också intresserade av hur er verksamhet skulle kunna påverkas av en investering i solceller? Hör av er till oss direkt på 010-33 09 333 eller skicka ett mail till info@savebysolar.se.

Sprid det vidare