Save by Solar började erbjuda solceller för företag under hösten 2014, och har sedan dess valt att hålla kvar sin hemmabas i Uppsala. Vid sidan av huvudkontoret har företaget sedan något år tillbaka ett kontor i Stockholm. Nu står det klart att Save by Solar från och med mitten av januari 2018 kommer att etablera sitt tredje kontor – denna gång i Skånes studentstad Lund!

Carl-Johan Fredman kommer att ta täten som regionsansvarig för region Syd, där kombinationen av Lunds samlade kunskap och närheten till Skånes snabbt växande marknad lockar:

– “Det känns såklart oerhört spännande, och väldigt roligt! Vår kundbas i Skåne blir hela tiden större, och vi har många kul projekt på gång i södra Sverige. Ett kontor i Skåne känns som ett naturligt steg att ta med tanke på hur många företag i regionen som fått upp ögonen för solenergi och möjligheten att själva producera förnybar el via solceller”, säger Carl-Johan Fredman.

Carl-Johan är väl bekant med området, då han tidigare har studerat Maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Närheten till universitet och det kunskapskluster som finns i området har bidragit till beslutet att etablera sig i just Lund, efter de positiva erfarenheter Save by Solar har från universitetsstaden Uppsala.  

Under år 2016 växte marknaden för solceller med 75 procent i Skåne, vilket är snabbare än Sverige som helhet. Det totala antalet solcellsanläggningar som installerades i Skåne under år 2016 producerar årligen tillräckligt med el för ca 4200 familjer. Allra flest solceller har genom åren installerats i Malmö, Helsingborg och Lund.

Save by Solar har, för att möta den ökade efterfrågan i södra Sverige, anställt fyra stycken systeminstallatörer som kommer att arbeta med installation av solcellsanläggningar i området. Dessutom söker företaget nu kontinuerligt folk inför våren. Carl-Johan har svårt att dölja sin entusiasm:

– “De här fyra första anställningarna är bara början. Nu när vi kör igång på allvar här i Skåne är ambitionen att hjälpa så många företag som möjligt med solceller!”

Vill ni kontakta Carl-Johan eller komma förbi kontoret på Stora Södergatan 8 i Lund? Då nås han enklast på 0708-13 15 02 eller via carl-johan.fredman@savebysolar.se. Hör av er!

Läs hela pressmeddelandet här: PRESSMEDDELANDE

Sprid det vidare