Under april besiktigades och driftsattes den solcellsanläggning som numera kan stoltsera som Stockholms enskilt största på tak med sin installerade effekt om 498 kW. Installationen på den välkända byggnaden Tomteboda har genomförts av Save by Solar med Areim som beställare, i samarbete med Co-Pilot som agerar projektledare för det omfattande renoveringsarbete som pågår i huset.

Areim, som äger Tomteboda tillsammans med den amerikanska fondförvaltaren Blackstone, har genom det här projektet visat på hög ambition och ett verkligt fokus på hållbarhet. Beslutet att installera just 498 kW togs innan regeringen hade aviserat sitt förslag på höjning av brytgräns för skattebefrielse på producerad el från 255 kW till 500 kW. Med andra ord var investeringsbeslutet inte baserat på maximal ekonomisk lönsamhet, utan istället maximal produktion av förnybar el.

Jerker Victor, fastighetsutvecklare på Areim kommenterar:

”Genom denna storskaliga solcellsanläggning vill vi bevisa att det är högst möjligt att producera förnybar energi och samtidigt göra det ekonomiskt försvarbart. Som ledande fastighetsbolag har vi högt ställda mål kring minskad klimatpåverkan. Vi skall vara klimatneutrala 2030, och skall vi lyckas med det måste vi agera nu. Vi vill inspirera både staden, alla medborgare och även andra fastighetsägare kring vad som är möjligt med solceller på ett landmärke som Tomteboda. Tänk vad detta betyder också för andra spännande fastigheter! Vi verkar i en bransch som har stor miljöpåverkan och vi har ett stort ansvar.”

Vi på Save by Solar är självklart väldigt glada och stolta över förtroendet att genomföra det här projektet. Det är ytterligare ett kvitto på att vår kompetens och fokus på kvalitet samt installationspersonal anslutna till kollektivavtal värdesätts av stora och seriösa beställare.

”Projektet har genomförts utan några större överraskningar och hinder, vilket såklart är en kombination av god planering och samordning mellan olika parter. Oss veterligen blir det här Stockholms största anläggning på ett enskilt tak”, säger Carl-Johan Fredman, sälj- och marknadschef på Save by Solar.

Läs mer om projektet och den omfattande renovering av Tomtebodaterminalen som pågår just nu på följande länkar:

Tomteboda – Storskalig solcellsinstallation nu i drift

Fastighetsvärlden – Rekord för Areim och Blackstone i Tomteboda

Areim – Storskalig solcellsinstallation nu i drift

Fastighetstidningen – Största anläggningen med solceller i drift

Sprid det vidare