Vi har tidigare skrivit om förslaget på höjd effektgräns för skattebefrielse för solcellsanläggningar, och igår 24 november kom det ytterligare information från Regeringen. Vi summerar kort de senaste buden kring höjning, samt hur tidsramarna för eventuella förändringar ser ut!

I mitten av september tidigare i år skrev vi om de då nyligen presenterade förslagen på förlängt solcellsstöd samt höjd effektgräns för skattebefrielse:

Vidare meddelar Regeringen att de i sitt kommande budgetförslag vill höja effektgränsen för när solcellsanläggningen blir straffbeskattade. Dagens brytgräns på 255 kW föreslås höjas till 500 kW, vilket skulle vara ett rejält steg i rätt riktning. Sverige är mer eller mindre ensamma i EU om att ha en lagstiftning som straffar stora solcellsanläggningar, och detta har en tydligt bromsande effekt på utbyggnaden. Om gränsen höjs från 255 kW till 500 kW kommer vi att se många fastighetsägare och företag som väljer att bygga långt större anläggningar än idag. Mycket positivt! 

Det har tidigare inte kommunicerats något kring när de föreslagna ändringarna ska träda i kraft, men igår kom alltså ny information från Regeringen. 

Enligt en artikel publicerad på Regerings hemsida föreslås höjningen från dagens 255 kW till 500 kW träda i kraft 1 juli 2021. 

Som leverantör till merparten av Sveriges största fastighetsbolag – där många har goda möjligheter att bygga stora solcellsanläggningar – vet vi att tydlighet kring det här förslaget är önskvärt. Därför är det kanon att Regeringen nu tydligare presenterar deras plan. Som vi har förstått förslaget kommer det inte att straffa större anläggningar retroaktivt, utan installeras exempelvis en anläggning om 400 kW i april 2021 kommer den från 1 juli att vara skattebefriad (förutsatt att förslaget går igenom). 

I samma artikel från Regeringen föreslår de också att fastighetsägare som har flera mindre anläggningar, men en sammanlagd effekt över 500 kW (i dagsläget 255 kW), ska få full skattebefrielse istället för dagens skattenedsättning till 0,5 öre/kWh. 

Summerat tycker vi på Save by Solar att det är väldigt bra med tydliga besked från Regeringen, så att branschen och beställare av solcellsinstallationer har förutsättningarna klara för sig inför 2021. 

Sprid det vidare