Sommaren har verkligen gjort ett ordentligt avtryck i Sverige i år – nyslagna värmerekord har löpande radats upp, skogsbränder har härjat i flera delar av landet och på många platser har det varit vattenbrist. Samtidigt som den ovanligt varma sommaren väcker många frågor kring pågående klimatförändringar har vi i många delar av Sverige också haft nya toppnoteringar för det genomsnittliga antalet soltimmar under en månad. Till exempel registrerades i Stockholm flest antal soltimmar under maj månad på över 100 år – 414 timmar mot det tidigare rekordet på 391 timmar från år 1941.

För solcellsägare är dock inte soltimmar det optimla mätvärdet, utan det är mer intressant att se till solinstrålning, vilket är ett värde på hur mycket energi solens ljus innehåller. Sett till solinstrålning slog inte Stockholm maj-rekord i år (trots att värdet var väldigt högt), men däremot slogs rekord vid 10 av 16 mätstationer som SMHI har. Visby registrerade den högsta solinstrålningen, men även städer som Göteborg, Växsjö och Norrköping slog rekord.

Att det varit mycket sol och varmt i sommar leder också till en del konsekvenser. Det varma vädret och bristen på regn har lett till ett underskott i vattenbalansen nu i sommar, men det betyder också att risken för vattenbrist i vinter ökar. Det påverkar vattenkraftens elproduktion med högre elpriser som följd. Samtidigt kom i slutet av juli nyheten om att kärnkraftsverket Ringhals sänker effekten på en av sina reaktorer till hälften av normal effekt. Detta till följd av att havsvatten som används för att kyla reaktorn är för varmt.

Det låg vattenståndet, dålig vind på grund av sommarens högtryck och minskad effekt i kärnkraftsverk är alla orsaker till att vi under sommaren har haft ett ovanligt högt elpris på elbörsen NordPool. Under juli månad var medelpriset på elhandel 54,0 öre/kWh i södra Sverige, vilket kan jämföras med 2017 då medelpriset var 30,1 öre/kWh. Det är en ökning med 79%! Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut, men många sakkunniga spår att elpriset kommer att bli högre och mer varierande över åren framöver.

För fastighetsägare med kommersiella fastigheter och en solcellsanläggning på taket är det i de allra flesta fall mer lönsamt att använda den egenproducerade elen i fastigheten, än vad det är att sälja den ut på nätet – detta då man genom att producera egen el slipper köpa el motsvarande den mängd man producerar på sitt tak. Då sparar man som fastighetsägare både kostnaden för energiskatt, nätavgifter och det just nu väldigt höga elhandelspriset. För kommersiella fastighetsägare är kostnaden för köpt el ofta lika med den dubbla eller högre jämfört med ersättningen man får för att sälja egenproducerad el till elnätet. Med stigande elpriser över sommarmånaderna när solen skiner som mest blir det alltså ännu mer lönsamt med en investering i solceller – både genom fler soltimmar som kan generera solel och mer sparade pengar per producerad kWh då priset är högre.

Dessutom är årets sommar med värmerekord, skogsbränder och torka den kanske bästa påminnelsen till varför vi måste ställa om till förnyelsebar elproduktion som en del i att dämpa jordens klimatförändringar.

Är ni intresserade av att lära er mer om solceller, eller vill ni undersöka möjligheterna för hur en solcellsanläggning hade sett ut hos er? Ni kanske undrar hur lönsamt det kan bli med solceller, eller varför de är bra för vårt klimat? Kontakta något av oss direkt, eller skicka ett mail till info@savebysolar.se, så berättar vi gärna mer.

Sprid det vidare