Under de senaste månaderna har Skanska tagit stora steg framåt med sitt bygge av ett nytt kubiklager i Sörred utanför Göteborg, och börjar närma sig färdigställande. Det är ett bygge med höga hållbarhetsambitioner på flera områden – miljövänlig betong i grunden och solceller på taket som producerar förnybar el. Vi på Save by Solar är stolta över att vara en del av det här projektet.

Skanska själva kallar sig “Den hållbara samhällsutvecklaren”, och det finns onekligen substans i det de säger. Sedan många år tillbaka är hållbarhetsarbetet en välintegrerad del av Skanskas verksamhet, där bland annat fokus på omställning till ett fossilfritt samhälle ligger högt på agendan. Arbetet innebär bland annat hög medvetenhet i val av byggmaterial och användande av ny teknik. Bolagets mål är att halvera den egna klimatpåverkan till 2030 för att senare vara klimatneutrala till 2045. 

För oss på Save by Solar är det oerhört inspirerande när en gigant som Skanska tar ledarpinnen och visar vägen mot det fossilfria samhället. 

Vi vill kunna bidra med lösningar inom det vi kan bäst; solceller och solenergi. Dialogen med Skanska i Göteborg har pågått under lång tid, och förutom att hitta en optimal solcellslösning för det aktuella byggprojektet, har fokus varit att dela med sig av vår kunskap kring tekniken. En intresserad och kunnig beställare är en bra beställare tycker vi på Save by Solar, så vi söker gärna partnerskap med bolag där vi kan lära av varandra. 

Anläggningen som just nu installeras i Göteborg är på knappt 255 kW, vilket innebär att omkring 2 400 kvadratmeter av taket kommer att täckas av en anläggning. Den årliga elproduktionen kommer att räcka till att ladda en eldriven lastbil från Volvo ca 2 300 gånger, helt förnybart!  

Solceller växer starkt inom segmentet logistikfastigheter, och många av de stora fastighetsägarna har redan installerat en eller flera anläggningar runt om i landet. Vi på Save by Solar jobbar nära flera av dem både med analys, installation och löpande drift. Tillsammans tar vi steg mot ett fossilfritt samhälle.

Sprid det vidare