Göranssonska skolan i Sandviken pågår just nu ett spännande samarbete mellan skolan, Sandvik AB och Save by Solar. Det är ledningen på skolan tillsammans med Sandvik AB som har beslutat sig för att göra en investering i en större solcellsanläggning på skolans tak.

Under hösten kommer därför Save by Solar att installera en solcellsanläggning på 100 kW i Sandviken, som beräknas sänka den årliga elförbrukningen i skolans lokaler med 12% och leverera förnybar el i över 30 år. Utöver den kostnadsbesparing som detta innebär så ser skolan att solcellerna även öppnar upp stora pedagogiska möjligheter: 

Mats från Sandvik och Filip från Save by Solar

Filip från Save by Solar och Mats från Sandvik

“Vi vill uppmuntra ungdomarna att redan på ett tidigt stadium börja diskutera de viktiga ämnena miljö och hållbarhet. Det räcker med att slå på nyheterna för att förstå att miljöfrågor är på tapeten överallt, så det är helt naturligt att vi även diskuterar dem med eleverna. Samtidigt är den här investeringen ett sätt för oss i ledningen att visa att vi gör det som vi kan för att bidra.

När solcellspanelerna väl är på plats kommer dessa utgöra en del i vårt hållbarhetsarbete och integreras i undervisningen. Tillsammans med Save by Solar har vi redan börjat titta på hur vi kan använda anläggningen i våra tekniska kurser och förhoppningsvis kan vi sätta ihop mindre solcellssystem som eleverna själva får experimentera med,“   säger Marcus Pettersson som är administratör Göranssonska skolan.

Som ett led i detta arbete var Filip Enblom på Save by Solar och Mats W Lundberg, som är Sustainable Business Manager på Sandvik, nyligen inbjudna för att hålla en föreläsning inför samtliga 1:or och 2:or på Göranssonska skolan. Filip Enblom pratade om den globala potentialen inom solenergi och Mats Lundberg berättade om Sandviks omfattande hållbarhetsarbete och hur de är med och driver på utvecklingen inom vätgasteknologin.

Mats W Lundberg på Sandvik

Mats W Lundberg på Sandvik

Förhoppningsvis bidrog detta till att stärka intresset för miljöfrågor och förnybar energi hos eleverna, som alla går industriteknisk inriktning och inom kort kan komma att spela en stor roll i övergången till det förnybara samhället. 

Sprid det vidare