Imorgon drar den spännande Almedalsveckan igång och även i år är Save by Solar på plats. Det installeras allt mer solceller i Sverige och ibland beskrivs det ökade intresset likt en svensk folkrörelse. Parallellt växer fokus på hur svensk politik anpassar sig till den växande solcellsbranschen och de allt fler solcellsägarna. Vi vill vara med på Gotland för att delta i spännande seminarier om framtidens energiproduktion och för att bidra med vårt unika kunnande kring hur företag kan ta spara pengar med solceller.

För oss på Save by Solar – som arbetar med solcellslösningar för företag och kommersiella fastigheter – påverkas vår verksamhet av utvecklingen inom flera branscher. Inte minst energibranschen och dess politiska spel, men i allra högsta grad också bygg- och fastighetsbranschen. Vi verkar alltid för att, tillsammans med våra kunder, finna de mest effektiva och smarta lösningar med framtidens teknik. Där är bland annat de politiska förutsättningarna i vissa fall avgörande.

Svensk lagstiftning sätter det ramverk som företag och beslutsfattare måste arbeta efter, vilket i stor utsträckning påverkar hur utbyggnaden av solceller ser ut. Frågor vi på Save by Solar tycker är extra intressanta är frågan kring solcellsstödets framtid, hur gällande skattelagstiftning begränsar företag från att bygga stora solcellsanläggningar och hur Sverige ska klara av att behålla hög kvalitet i vår elförsörjning.

Vi är representanter från de flesta delar av företagets verksamhet på plats, där alla har sin specifika kompetens och expertis inom olika områden såsom framtidens rekryteringsutmaningar i en snabbt växande bransch, brand och säkerhet för solceller, smarta elnät, mjukvarulösningar för solceller och hur företag kan göra en lönsam affär genom att själva producera el.

Vi har valt ut några av de seminarium kring energi som vi tycker är extra intressanta, och som vi planerar att närvara på. Håll span efter våra gröna pikéer!

1 juli

  • Rexel – Svenska fastigheter går på tomgång helt i onödan – smarta lösningar spar både miljön och pengar.
  • Uniper – Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el.

2 juli

  • Energimarknaden & Accenture – Vilka är energimarknadens viktigaste frågor?
  • Ellevio – Den andra elekrifieringsrevolutionen är här.
  • EY – Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?

3 juli

  • Ekobanken, Solkompaniet – Snyggt och energismart – hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader
  • Accenture – Hur överlever energibolagen när de måste bli IT bolag?
  • Miljöförvaltningen, Malmö stad, Smart Cities Accelerator – Hetare solenergi med smartare lagstiftning?

Ni kan se hela programmet för Almedalsveckan här.

Vi ser fram emot intressanta samtal, nya insikter och inspiration. Hoppas att vi ses där!

Ifall att du vill kontakta oss för ett möte och diskutera solel, smarta lösningar och energi under Almedalsveckan är du välkommen att ringa Hugo Larsson, grundare och Marknadschef, direkt på telefonnummer +46 (0) 76 – 800 20 81 eller skicka ett mail till hugo.larsson@savebysolar.se.

Att kombinera kunskap, den senaste tekniken och vara förberedd för morgondagens teknikutveckling är en självklarhet för oss, men också i kombination med lönsamma och säkra lösningar för våra kunder. Du kan läsa om vår affärsidé här.

Sprid det vidare