Har du mött Michael Ehn? Förutom att Micke är en rolig typ som ofta vinner pingisturneringarna på kontoret, är han ansvarig elektriker på Save by Solar, och dessutom den som leder installationsverksamheten i region Mitt.

”Jag trivs med att ha många bollar i luften! Jag gillar när det händer saker och jag får vara med och påverka verksamheten. På Save by Solar får jag, och vi alla, vara med och forma från grunden!”

Michael, som i vardagligt tal kallas Micke på kontoret, började arbeta på Save by Solar i augusti. Med sin erfarenhet av att ha jobbat  som elektriker i många år, och som ledande montör hos en stor installations- och serviceaktör, har han bidragit med gedigen kunskap och expertis till företaget. Idag är Micke ansvarig elektriker för företaget men ansvarar också för installationsverksamheten i region Mitt. Det betyder att han är en viktig pusselbit i vår verksamhet, där han har ett finger med i spelet genom hela den projekterande processen för installation!

Mickes främsta uppgift, i rollen som ansvarig elektriker för företaget, är att garantera att installation och byggnation av solcellsanläggningarna utförs på rätt. På så vis vet vi och våra kunder att anläggningarna kan producera solel säkert och effektivt, på lång sikt. Det innefattar projektering tillsammans med projektteamen, utformning av ett kontrollprogram och framförallt att se till så att alla regler efterlevs och att installationerna sker enligt de standarder som finns.

”Det gäller rätt miljö, att vi använder rätt kablar, att de är rätt avsäkrade och har rätt överspänningsskydd – Det ska vara säkra installationer med allt vad det innebär!”.

Micke sköter också kontakten med Elsäkerhetsverket, samt föranmälan som bestämmer storlek, växelriktare, effekt och hur mycket av det potentiella överskottet av solel som ska säljas på elnätet. Efter att installationen är klar sköter han färdiganmälan och rapporterar arbetsgången kring installationsarbetet, för att bekräfta att arbetet har utförts enligt alla föreskrifter gällande elsäkerhet.

”I linje med vår helhetslösning, där ledorden är Enkelt, Lönsamt och Säkert, så sköter vi förutom installation, också driften av anläggningarna, för att allt ska vara så enkelt som möjligt för våra kunder. Sen är jag ju ofta med installationsteamen uppe på taken, både vid installation men sköter också besiktningen”.

Han fyller också i vikten av att installationsteamen som består av Systeminstallatörer och Elektriker har kunskap och förståelse för verksamheten och det tekniska. ”Det är superkul att jobba med ett så duktigt team! Och förutom att vi har väldigt roligt ihop är det ett ambitiöst gäng som alltid peppar varandra – oavsett väder och vind!”

Varför jobbar du på Save by Solar?
”Det roligaste med mitt jobb är kollegorna, vi är ett roligt gäng! Sen gillar jag takten, det händer saker hela tiden och man får vara med och forma från grunden, sätta sin egen prägel på verksamheten. Sen ser jag ju alltid fram emot tvåfikat på kontoret, när man får slå kollegorna i pingis…” 

Elektrikernas och systeminsallatörernas arbete ligger till grund för att vi ska kunna leva upp till vår målsättning om att de installationer Save by Solar genomför ska vara enkla, lönsamma och säkra. Låter det spännande? Kanske du också vill vara med och jobba med Micke som systeminstallatör eller elektriker? Kolla in vår karriärsida eller hör av dig direkt till jobb@savesbysolar.se

Sprid det vidare