Idag har Regeringen tagit definitiva beslut kring framtiden för befintligt solcellsbidrag, och hur det ska fasas ut från där vi står idag. Tidigare har det kommunicerats att bidragsnivån sänks från nuvarande 20% till 10%, vilket nu också är fastslaget. På samma vis är det beslutat att det tillförs 260 miljoner kronor för 2021.

Det som är nytt i dagens beslut rör istället möjligheterna till att skicka in nya ansökningar samt att sista datum för genomförande av projekt förändras.

Sedan Regeringen informerade om ambitionen för solcellsbidrag till 2021 har det varit osäkert huruvida det kommer att vara möjligt med nya ansökningar eller inte efter det stoppdatum som var i början av juli tidigare i år. Med dagens beslut vet vi att det inte kommer att vara möjligt att skicka in några nya ansökningar. De tillkommande pengarna för 2021 kommer alltså att användas för företag och organisationer som redan sökt solcellsbidrag och nu står i kö i väntan på handläggning.

Ytterligare en förändring som kommer med dagens beslut är att sista datum för att genomföra projekt skjuts upp från nuvarande 30 juni till 30 september 2021.

Vilket sista datum för slutförande ett specifikt beslut har fått varierar från fastighet till fastighet beroende på när bidraget beviljades, men nu vet vi alltså att de inte går att få datum som ligger senare än 30 sept 2021.

Om ni som fastighetsägare eller företag vill diskutera mer kring solcellsbidrag är ni själva välkomna att prata med oss på Save by Solar, då det är många delar att förstå och förhålla sig till.

Sprid det vidare