I dagarna färdigställs ett spännande projekt som vi på Save by Solar jobbat med den senaste tiden, som utöver solceller också inkluderar teknik för likströmsnät. Som en av Vasakronans ramavtalsleverantörer har vi installerat drygt 400 kvadratmeter solceller på en av deras fastigheter i Uppsala. En anläggning av den storleken kommer årligen att producera tillräckligt med el för att köra en elbil 282 895 kilometer eller brygga 2 127 370 koppar kaffe. Med ren solenergi!

Just det här projektet är dessutom extra kul att genomföra, då det inkluderar teknik från det svenska bolaget Ferroamp. Inom energikretsar brukar Ferroamp lyftas fram som ett lysande exempel på hur ett ungt svenskt bolag kan utveckla smart energiteknik som gör stor nytta i en fastighet. De har utvecklat en teknik för att bygga likströmsnät i fastigheter, som kan inkludera bland annat batterier och solceller.

Med risk att bli allt för nördig kan man säga att det finns två typer av el, eller ström för att vara mer korrekt – växelström och likström. För gemene man märks ingen skillnad, men rent tekniskt finns det skillnader. Växelström är det vi har i våra vanliga vägguttag, medan likström används i bland annat batterier. Det är till exempel därför en datorladdare har den klumpiga dosan på sladden; den omvandlar växelström i uttaget till likström i datorns batteri.

Samma sak gäller för väldigt mycket elektronisk utrustning som vi använder dagligen. Lampor, bildskärmar, elbilsladdare, servrar och så vidare. Som ni förstår blir det rätt mycket teknik i ett stort hus, där omvandlingen från växelström till likström sker vid varje enskild apparat. Det här innebär också en hel del energiförluster i form av värme – ni vet säkert hur varm dosan på datorladdaren kan bli, där omvandlingen sker.

Så vad skulle hända om vi kan använda likström direkt i fastigheten?! Det här är frågan Ferroamp ställde sig, för att sedan utveckla helt system för att få det att fungera. Med ett likströmsnät kan apparater kopplas direkt dit, vilket innebär att energiförlusterna i omvandlingen från växelström inte uppstår. Det innebär också att solceller, som producerar likström, kan användas mer effektivt. Den producerade elen skickas direkt in i likströmnätet utan förluster.

Vasakronan – som är Sverige största fastighetsbolag och dessutom pionjärer i att testa ny teknik – har tidigare installerat system från Ferroamp i kombination med solceller. Den solcellsanläggning som vi driftsätter i dagarna är en fortsättning på samma satsning, där planen är att ansluta byggnaden till ett likströmsnät som redan finns i området sedan en tid tillbaka. När flera byggnader kopplas ihop med ett lokalt nät kan energianvändningen styras och balanseras mellan de olika husen, och el från solceller kan användas mer effektivt i ett helt område. På Save by Solar inspireras vi av Ferroamps framsteg, och tycker det är kul att tillsammans med Vasakronan få använda deras teknik.

Om du vill veta mer om hur vi jobbar med solceller i kombination med energiteknik, eller hur solceller kan vara en bra affär för ditt företag, så träffas vi gärna. Det är bara att ta kontakt med någon av oss, så bokar vi en träff!

Sprid det vidare