Igår föreslog regeringen att skjuta till ytterligare 800 miljoner kronor till statligt investeringsstöd för solceller. De föreslår att addera 500 miljoner kronor till 2019 års budget och 300 miljoner kronor till de redan budgeterade 535 miljoner kronorna för 2020. Om detta röstas igenom innebär det att alla som sökt bidrag fram till idag högst sannolikt kommer att få sina ansökningar beviljade. 

Även om vi på Save by Solar anser att de flesta solcellsprojekt idag går att genomföra utan bidrag för solceller och ändå vara konkurrenskraftiga mot andra energislag, så mottas förslaget positivt. Det visar på att Regeringen vill satsa vidare på solceller och skapa fortsatt bra förutsättningar för fler att investera. För att Sverige ska nå målet om att bli världens första fossilfria världsland krävs stora investeringar, förändringar och förbättringar. Målet är att vi redan till 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och längre fram än så uppnå negativa utsläpp. Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om den framtida energimixen och hur den potentiellt kan sättas samman, läs om det här: Framtidens energimix 

Solcellskollen har rett ut hur förutsättningar för stödet ser ut med det nya budgetförslaget:

”Om respektive budget röstas igenom så innebär det alltså att det under 2019 och 2020 kommer att finnas pengar till alla de som sökt hittills, samt ytterligare ca 550 miljoner för framtida ansökningar (om man räknar med att en del av pengarna används för att täcka administrativa kostnader hos länsstyrelserna). I praktiken kan dock pengarna räcka längre då alla som ansöker inte nödvändigtvis går vidare med sina projekt.”

Nivån på investeringsstöd för solceller sänktes under 2019 till 20% från tidigare 30% av den totala investeringsskostnaden. Än så länge finns det inget som visar på att den sänks ytterligare, även om Centerpartiet menar på att till 2021 vill de införa ett grönt avdrag istället för investeringsstöd. Läs mer om Centerpartiets förslag på deras hemsida: Centerpartiers solcellsförslag

Läs mer om nyheter kring bidrag för solceller på regeringens hemsida: Regeringens pressmeddelande

Vi svarar gärna på alla frågor ni har kring solcellsstödet, ansökningsprocess eller det ni funderar över kring solceller.

 

Sprid det vidare