Tillsammans med fastighetsägaren Barings och leverantören Save by Solar kommer Postnord TPL under 2021 att installera solcellsanläggningar på två logistikfastigheter i Norrköpings-regionen. Anläggningarna kommer ha en sammantagen effekt om 1 MW och producera el som motsvarar årskonsumtionen för ungefär 180 villor. En solig sommardag kommer fastigheterna att vara helt självförsörjande.

– Vi jobbar fokuserat med att sänka vårt klimatavtryck inom PostNord TPL och där känns solceller som rätt väg att gå. Att montera solceller på taket är en ypperlig lösning för stora logistikfastigheter, säger Carl Archenholtz, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på PostNord TPL.

Fastigheterna som är belägna på industriområdet Händelö i Norrköping kommer att få solcellsanläggningar med en toppeffekt om 500 kW per anläggning. Solcellernas yta kommer ungefär att motsvara en fullskalig fotbollsplan och blir de största solcellsanläggningarna på tak i hela Östergötland.

– I dessa två fastigheter har vi gjort stora satsningar på effektiv lagerautomation tillsammans med våra kunder. Automationen har dock inneburit ökad energianvändning. Det känns väldigt bra att vi nu kan tillgodose det ökade energibehovet med solenergi, säger Daniel Eriksson, Regionchef för Postnord TPL.

Anläggningarna kommer att producera ungefär 900 000 kWh årligen, vilket motsvarar nästan 25% av fastigheternas årsförbrukning av el. Under solcellsanläggningarnas livstid innebär detta en koldioxidbesparing på cirka 5 500 ton CO2.

Logistikfastigheter är mycket intressanta för solenergi, på grund av att majoriteten av elen förbrukas på dagtid, när solen också lyser. Dessa fastigheter har i regel också väldigt stora och rena takytor. Anläggningarna är dimensionerade efter Postnords konsumtionsmönster, vilket innebär att den el som produceras på taken också kommer att förbrukas i fastigheterna. Detta är mer gynnsamt än att sälja tillbaka den solelen till nätet, säger Lucas Karlsson, Regionsansvarig på Save by Solar.

Postnord TPL har även valt att teckna Save by Solars “Fullserviceavtal” vilket innebär att Save by Solar kommer ansvara för övervakning, administration, felavhjälpning och service. Energileveransen är garanterad och Postnord TPL kommer kunna följa anläggningarnas prestation i Save by Solars egenutvecklade portal PowerAdmin. Det är samma drifttjänst som PostNord har för de projekt som tidigare genomförts tillsammans, bl.a. i Helsingborg.  De två kommande installationerna kommer att ledas från Save by Solars regionkontor i Norrköping, som ligger endast tio minuter från fastigheterna. Det innebär också möjlighet till snabb service vid behov efter genomförda projekt.

Läs mer om satsningen på PostNords hemsida

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Eriksson, Regionchef Postnord TPL, 076-145 43 63
Lucas Karlsson, Regionsansvarig Öst Save by Solar, 070-391 11 41

Sprid det vidare