Intresset för att producera el av solenergi ökar allt mer runt om i världen, och det finns många som är intresserade av denna framtidsbransch. I Al Gores senaste film En obekväm uppföljare som just nu går på bio (se den!) diskuteras den globala uppvärmningen och hur politiken kring klimatfrågor ser ut i många länder, men också vad det finns för möjligheter och potentiella vägar mot en hållbar utveckling. Förnybar energi – och i synnerhet solenergi – diskuteras som en de viktigaste lösningarna för att vi globalt ska undvika allvarliga klimatförändringar, som kan få katastrofala följder på många håll runt om i världen.

Sverige har ett uttalat mål om att ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Det enades en majoritet av de svenska politiska partierna om i Energiöverenskommelsen den 10 juni år 2016, där fem av riksdagens åtta partier stakade ut en gemensam energipolitik. Den här gången var det regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kom överens om hur de ser på Sveriges framtida energipolitik.

Konsultbolaget Sweco presenterade i somras en rapport där de analyserat hur omställningen till 100 procent förnybar elproduktion kan gå till. Med utgångspunkt i att kärnkraften är helt avvecklad till 2040 har de tagit fram två scenarier. Båda scenarierna är baserade på en utbyggnad av vatten-, vind och solkraft. Energimyndigheten spår att mellan 5 och 10 procent av Sveriges elanvändning 2040 kommer vara solel.

Vi på Save by Solar tycker att en enighet om helt förnybar elproduktion är helt rätt väg att gå – både för människor och miljö. Idag står solenergin för en liten del av Sveriges totala elproduktion; endast 0,13 procent under 2016. Däremot installeras allt fler solcellsanläggningar runt om i Sverige, och förra året ökade den totala installerade effekten med 63 procent.

Svenska företag har verkligen alla förutsättningar för att kunna vara en del av omställningen. Normalt förbrukar de som mest el under dagtid, det finns ofta stora tak att installera på, och investeringen kan bli riktigt lönsam för ett företag även utan statligt investeringsstöd. Vid sidan av den ekonomiska lönsamheten finns ett marknadsvärde som många gånger är svårare att mäta, men det står klart att svenskar har en väldigt positiv syn på solenergi. Det har många av våra kunder förstått, som slår två flugor i en smäll genom att både bidra till en renare elproduktion samtidigt som de gör en god investering!

Om du som företagare eller anställd tycker att ert företag borde investera i solceller, så ta kontakt med oss. Vi hjälper er med en oberoende analys, där vi utifrån historisk data tar reda på ifall solceller passar för ert företag eller inte. Då får beslutsfattare utfallet av en eventuell solcellsanläggning svart på vitt.

Ni kan komma i kontakt direkt med någon av oss här, eller skicka ett mail till info@savebysolar.se. Det går också att ringa till oss på 010-33 09 333.

Sprid det vidare