Under de senaste åren har Energimarknadsinspektionen (Ei) och elnätsägarna tvistat om hur höga elnätsavgifterna får vara 2016-2019. Ei menar att elnätsbolagen tar ut för höga avgifter eftersom hela Sverige är beroende av elnätet och det inte finns någon konkurrens på marknaden. Förvaltningsrätten har nu avgjort målet och domen har vunnit laga kraft. Elnätsbolagen får höja kalkylräntan med 5,83 procent istället för föreslagna 4,53 procent, vilket innebär en 28 procent högre avkastning för bolagen. 

I praktiken innebär det att eljättar som Vattenfall, E.On och Ellevio tillåts höja sina avgifter cirka åtta miljarder kronor mer än vad Energimarknadsinspektionen först beslutade om. De företag som drabbas minst av denna avgiftshöjning är naturligtvis de som är minst beroende av elnätet. För varje egenproducerad kWh slipper man betala elnätsägarnas avgifter. Därför blir solenergi nu ett ännu mer lönsamt alternativ.

Din totala elkostnad består av tre delar: elnätsavgift, elhandelsavgift samt energiskatt och avgifter till staten. Elhandelsavgiften kan du som fastighetsägare själv påverka genom att välja elhandelsbolag. Men elnätsavgiften går inte att påverka eftersom er verksamhet är geografiskt bunden till er elnätsägare.  När våra kunder använder sin solel sparar de in kostnaden för elhandelsavgift, energiskatt och den rörliga elnätsavgiften. Elnätsavgiften är en stor del av den totala elkostnaden.

Företag som har installerat en solcellsanläggning, påverkas inte av de ökade nätavgifterna när de använder sin egenproducerade solel. Detta har länge varit ett argument för att installera solel, då man producerar sin egen el och därför är oberoende elnätet för den el som är lokalt framställd.

Vi på Save by Solar matchar solelsproduktionen mot er elkonsumtion och skapar på så sätt en så lönsam lösning som möjligt. Allt för att hålla nere kostnaderna för er som företag och samtidigt verka för en hållbar utveckling

I framtiden ser vi också att energilagringslösningar tillsammans med solceller kan möjliggöra för företag att i ännu större utsträckning ta kontroll över sin egen elförbrukning och börja styra sin egen energianvändning.

 

Vill du veta mer om hur du som företagare eller kommersiell fastighetsägare kan börja producera din egen solel? Hör av dig till oss direkt så utvärderar vi möjligheterna för er verksamhet!
Vi gör en oberoende analys utifrån historisk data och undersöker vilken solcellslösning som passar bäst för just ert företag. Ni kan komma i kontakt direkt med någon av oss här, eller skicka ett mail till info@savebysolar.se. Det går också att ringa oss på 010-33 09 333.

 

 

Sprid det vidare