Igår den 19:e maj tog Riksdagen definitivt beslut om att höja gränsen för befrielse från energiskatt för egenproducerad el från dagens 255 kW till 500 kW. Detta innebär att det som tidigare varit ett förslag om lagändring för solceller nu kommer att börja gälla skarpt från 1 juli 2021. 

Gårdagens beslut innebär att lönsamheten för solcellsanläggningar större än 255 kW, men mindre än 500 kW, ökar rejält då även dessa blir befriade från energiskatt. Tidigare har många fastighetsägare valt att begränsa sig till 255 kW, men framöver kommer vi att se större anläggningar som en positiv följd av beslutet.  

Detta innebär bland annat att många som idag har solcellsanläggningar på 255 kW får möjlighet att bygga ut sina system med fortsatt lönsamhet. 

Hör av er till oss på Save by Solar om ni önskar hjälp med att studera möjligheterna till en utbyggnad, alternativt om ni planerar att installera en ny anläggning på annan fastighet. Kontakta oss direkt på 500kW@savebysolar.se, så hjälper vi till direkt!

Läs mer om förändringarna som börjar gälla för solceller från 1 juli på följande länk: https://savebysolar.se/hojd-effektgrans-for-solcellsskatt-1-juli-2021/

Läs mer om Sveriges Riksdags arbete och beslut i frågan här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokad-befrielse-fran-energiskatt-for_H801SkU25

Sprid det vidare