I veckan publicerade Axfood ett pressmeddelande rörande deras stora satsning där sex Willys-butiker får solceller under 2020. Tillsammans med fastighetsägaren Svenska Handelsfastigheter har de beslutat om en rad stora solcellsanläggningar till deras tak, som efter installationerna kommer att kunna producera lokal grön el. Vi på Save by Solar är mycket glada och stolta över att få leverera alla anläggningar.

Tillsammans kommer anläggningarna att producera el motsvarande cirka 237 villor och spara ca. 10 000 ton CO2. Livsmedelsbutiker har ofta väldigt bra förutsättningar för solceller. Med en hög elkonsumtion, bland annat på grund av mycket kyl- och frysdiskar, just under de soliga månaderna och väldigt stora och rena tak blir nyttan maximal.

Thomas Evertsson, VD på Willys, berättar i pressmeddelandet varför solceller är en viktig pusselbit för Willys miljö- och hållbarhetsarbete: ”Vi vill att våra butiker ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Redan idag är all el vi köper märkt med Bra Miljöval och vi har som mål att inom fem år ha solcellsanläggningar på 25 procent av de butikstak som är lämpliga. Det här blir ett viktigt steg mot det målet.” 

Svenska Handelsfastigheter har tidigare investerat i solceller tillsammans med andra livsmedelskedjor. De arbetar aktivt med handelsplatser runt om i Sverige och har en modern inställning för att alltid finna de bästa lösningarna för sina hyresgäster, människorna och miljön. Denna satsning som genomförs är ett tecken på deras långsiktiga tänk om att skapa framtidens handelsplatser.

Thomas Holm, vVD på Svenska Handelsfastigheter berättar varför detta är viktigt för dem: ”Jag är glad att vi tillsammans med vår hyresgäst Willys hittat ett bra samarbetsformat som gagnar båda parter såväl som miljö och samhälle. Vi bedömer att leveranserna motsvarar årsförbrukningen av el för 235–240 villor. Det är ett stort steg i vårt kontinuerliga miljö- och FN 2030-arbete. Vi ser framemot att få växa detta med Willys på andra platser i framtiden”

Vi på Save by Solar är både väldigt glada och stolta över att få genomföra de här installationerna, vilket vi ser som ett kvitto på gott samarbete historiskt. När systemen väl är igång och producerar el kommer Save by Solar dessutom att sköta all förvaltning under åren framöver, vilket innebär ett väldigt smidigt ägande för fastighetsägaren Svenska Handelsfastigheter.

Läs hela pressmeddelandet här: Axfood investerar i solceller

Även på annat håll har satsningen uppmärksammats:

Butikstrender
Nordiska projekt
Branschaktuellt
SvD Näringsliv

Sprid det vidare