Advokatfirman Vinge har nyligen färdigställt vårt senaste Solcellsavtal. Våra solcellsavtal är framtagna för att våra kunder ska känna säkerhet i sin investering, våra produkterna samt de tjänster som vi levererar och därför är det av högsta vikt att ta fram ett bra och tydligt avtal. I Save by Solars solcellsavtal finns våra samtliga garantier på produktion, livslängd, övervakning, rapportering och underhåll av solcellsanläggningarna.

Vi vill rikta ett stort tack till Advokatfirman Vinge för ett bra samarbete vid framtagandet av avtalet.

(Bilden är tagen på Stockholms Nation i Uppsala. Vi visar att snöns påverkan på årsproduktionen är låg och att skotta system inte behövs.)

Sprid det vidare