Vi på Save by Solar har arbetat fram en helhetslösning för solceller riktat mot företag. Helhetslösningen grundar sig i att det har hittills varit för komplext för företag att installerar solceller på sina fastigheter. Det är framförallt på grund av tung administration och för lite kunskap kring hur man installerar optimerade solcellssystem baserat på sina förutsättningar. Många känner även att det är en stor risk med att installera solceller och vågar inte förlita sig på leverantörer som enbart säljer en solcellsanläggning och sedan inte tar något ansvar för dess funktion.

På vår nya hemsida beskriver vi kort hur vi gör solceller enkelt, lönsamt och säkert för företag med vår helhetslösning. Utöver information om vår lösning finns det även generell information om solceller och hur solel fungerar i Sverige idag.

Om ni saknar något på hemsidan får ni gärna kontakta oss!

WWW.SAVEBYSOLAR.SE

Sprid det vidare