Save by Solar har fått tillökning i form av Arvid Olofsson och Olof Sandell, som inom ett par veckor tar examen från Ingenjörsprogrammet inom energisystem på Uppsala universitet.

Arvid och Olof kom till Save by Solar för cirka ett år sedan och började sina karriärer inom bolaget med att jobba deltid som systeminstallatörer. Under våren har de gjort sitt examensarbete hos Save by Solar, där de undersökt vid vilken tidpunkt batterier i kombination med en solcellsanläggning spås bli lönsamt.

När vi nyanställer personal är det vissa kriterier vi alltid kollar efter. Driv, engagemang och intresse värderas högt. Men viktigast av allt, det är att ha hjärtat på rätt ställe. Arvid och Olof uppfyller alla dessa kriterier och kommer dessutom bidra med både kunskap och stabilitet till vår organisation.

Välkomna, Arvid och Olof!

 

 

Sprid det vidare