Allt fler företag i Sverige vill installera solceller för att producera egen solenergi, och för att möta denna ökade efterfrågan har två nya förmågor rekryterats till kontoret i Uppsala.

Johanna Koch läser sista året på Civilingenjörsprogrammet med inriktning mot Teknik och samhälle och Sofi Bondeson studerar en master inom International Business, båda på Uppsala Universitet. Deras gemensamma uppgift kommer vara att koordinera arbetet mellan marknad och projektering. Samtidigt kommer Johanna att ha ökat fokus på analys och Sofi jobba mer mot marknad och kommunikation.

Varken Johanna eller Sofi har direkta erfarenheter av energibranschen sedan tidigare, men besitter stort kunnande inom andra viktiga områden. Vi på Save by Solar tror dessutom att ett brinnande engagemang och en stark nyfikenhet är de viktigaste drivkrafterna för att lyckas. Tillsammans kompletterar de varandra i den gemensamma rollen som Affärskoordinatorer, och vi tror att deras kombination av personlighet och kompetens kommer att komma väl till pass på Save by Solars resa mot en grönare värld!

Välkomna, Johanna och Sofi!

Ni når Johanna på johanna.koch@savebysolar.se och Sofi på sofi.bondeson@savebysolar.se.

Sprid det vidare