Vattenfall varnar för att perioden med extremt låga elpris är över och att Sverige bör vänta sig ett stigande elpris. Det torra vädret och mindre blåst är delvis anledningen till ökningen.

Vid egenproduktion av el med solceller använder du elen direkt i din fastighet vilket betyder att den ökade elkostnaden ej påverkar din solel. Förutsättningarna och de positiva aspekterna av att installera solceller på kommersiella fastigheter och lantbruk ökar dagligen. Framtiden för solel blir bättre för var dag!

http://www.svd.se/varning-for-stigande-rorligt-elpris

Sprid det vidare