Trots att den meteorologiska våren inte är här riktigt än så har vi bytt vintertid mot sommartid och soltimmarna ökar! Intresset för solceller och solel ökar över hela Sverige, och inte minst i Södra Sverige. Save by Solar är medlemmar i föreningen Solar Region Skåne, under deras årsmöte presenterades positiva siffror för Öresundsregionen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, intresset för solceller ökar starkt i Sverige, och inte minst i Öresundsregionen. Under år 2017 installerades det 11,4 MW solceller i Skåne, vilket innebär att det nu finns cirka 240 000 kvadratmeter solceller runtom i Sveriges sydligaste landskap.  Förra året ökade den totala installerade effekten med 75 procent, och trenden ökar. Den totala effekt uppnådde 34,9 MW i slutet av 2017 vilket innebar en tillväxt på 49 procent det senaste året, från 23,5 MW år 2016.

Den totala årliga produktionen av förnybar el från solceller är nu cirka 31,5 GWh. För att sätta det i relation till något mer handfast så motsvarar det årsförbrukningen av hushållsel för 6 300 skånska familjer! Där Helsingborg kommun har högst total installerad effekt på 4 525 kW utdelat på 167 nätanslutna solcellsanläggningar, med Malmö och Lund tätt efter. Medan Simrishamn kommun leder ligan i mängden watt per capita, där Tomelilla och Ystad är på andra och tredje plats.

“Det känns som att solcellsmarknaden går starkt framåt i hela Sverige, intresset är starkt, men det bubblar verkligen i Skåne! Det är många aktörer som har fått upp ögonen för vad positiva aspekter investeringar i solceller kan medföra!” kommenterar Carl-Johan Fredman, regionsansvarig i region Syd.

För att möta den ökade efterfrågan på solceller och komma närmare sina kunder öppnade Save by Solar sitt tredje kontor i Lund i början av året. Solar Region Skåne är en intresseorganisation med medlemmar från bygg- och fastighetsbranschen, offentliga sektorn, universitet och solcellsbolag som Save by Solar. Föreningens syfte är att arbeta för en ökad användning av solenergi i regionen, och fungera som ett nätverk för att sprida kunskap och information om solenergiteknik.

“Solcellsbranschen är fortfarande en relativt ung bransch i Sverige, så naturligt blir det rätt mycket fokus på att informera olika aktörer om solenergi, tekniker och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Så vi tycker att det är toppen att vara en del av ett nätverk som Solar Region Skåne, där vi tillsammans jobbar för att öka kunskapen i regionen på en bredare front.” Berättar Carl-Johan Fredman, regionsansvarig för region Syd. 

Är ni också intresserade av solceller för ert företag i Skåne? Hör av dig till någon i Region Syd här, eller ring Carl-Johan på telefonnummer 0708-13 15 02, maila carl-johan.fredman@savebysolar.se eller kom förbi kontoret på Fjelivägen 5 i Lund!

Vill du läsa mer om hur statistiken ser ut för solenergi i Skåne? Statistiken är sammanställd av Solar Region Skåne inom projekt Sol i Syd, som är ett EU-projekt med målet att öka investeringar i solenergi på lång sikt med fokus på Blekinge och Skåne.

Sprid det vidare