Idag kan man läsa om NP Nilssons stora satsning i Helsingborgs Dagblad som byggs i Förslöv. NP Nilsson bygger en stor Takstolsfabrik och har valt att även väva in en större installation av solceller i nyproduktionen. Save by Solar har varit med genom hela projekteringen och anpassat solcellsanläggningen efter förväntad elförbrukning så att de kan använda så mycket av den producerade solelen som möjligt i verksamheten. Save by Solar arbetar ofta med företag som är intresserade av att installera solceller i och med nybyggnation. Simuleringar och energiberäkningar görs alltid för att komma fram till så optimerad och anpassad installation som möjligt.

Anläggningen som installeras är på ca. 800 kvadratmeter och har en toppeffekt på 72 kW.

Ni kan läsa mer om NP Nilsson stora satsning här:
http://www.hd.se/2016-10-19/np-nilsson-investerar-stort-i-forslov

Sprid det vidare