Samtidigt som intresset för solenergi stadigt ökar i Sverige, byggs det solcellsanläggningar för fullt över hela världen. Enligt EnergyTrend beräknas den samlade effekten installerade solceller under 2017 uppgå till smått otroliga 100,4 GW. Det kommer i så fall innebära ett historiskt rekord, och motsvarar en ökning med 26 procent på årsbasis. Som jämförelse har kärnkraftverket Forsmarks största reaktor en effekt på knappt 1,2 GW, så om prognosen blir verklighet kommer solceller motsvarande ungefär 86 stycken Forsmark-reaktorer att installeras globalt.

Kina har de senaste åren toppat listan över de länder som installerar mest solceller, och står för nästan hälften av den förväntade installerade effekten år 2017. Dessutom verkar det inte finnas några planer på att sakta ner; just nu byggs vad som kommer bli världens största anläggning i västra Kina. När anläggningen är fullt utbyggd kommer den bestå av sex miljoner solpaneler, och producera tillräckligt med solel för att förse omkring 300 000 hushåll med ren energi. De största anläggningar som normalt byggs i Sverige (likt den på bilden ovan) brukar bestå av omkring 800 solpaneler, vilket ger en idé om storleken på anläggningen i Kina.

Allt fler svenska företag och privatpersoner väljer att producera sin egen solenergi – i Sverige var den totala installerade effekten 205,5 MW vid årsskiftet, efter att 79,2 MW solceller installerats i landet under 2016. Det betyder att ungefär 264 000 stycken normala solpaneler installerades i Sverige förra året. Enligt Energimyndigheten ökade den årliga installerade effekten solceller i Sverige med 63% under 2016 jämfört med år 2015.

Är ni som företag också intresserade av att producera egen elektricitet med hjälp av den solenergi vi dagligen nås av?

Hör av er till oss på info@savebysolar.se  eller 010-33 09 333, alternativt kontakta någon av oss direkt här, om ni vill att vi kommer och berättar mer om hur en satsning på solceller fungerar för företag i Sverige – det är vårt expertområde!


Läs mer om solceller i världen här:
Strong Chinese Market to Push Annual Global Photovoltaic Demand Above 100 Gigawatts for 2017.
Enastående satsning på solenergi trappas upp i Kina.

Sprid det vidare