För första gången någonsin står produktionen av el från solceller för mer än 1% av den totala globala elförbrukningen.

Den installerade effekten av solceller i världen ökar kraftigt varje dag. Italien är störst procentuellt, med 8% av totala elförbrukningen som kommer från solceller. Tyskland har forfarande den absolut största installerade effekten i världen med ca. 38 gigawatt, vilket är drygt en femtedel av den totala installerade effekten i världen. Sverige ligger fortfarande långt efter med en total installerad effekt på cirka 0,07 gigawatt, år 2014.

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3945176.ece

Sprid det vidare