7H Affärer – som är en del av Borås Tidning – uppmärksammar i dagens tidning den satsning på solceller som Västsvensk Byggskruv (V/S/B) beslutade sig för i våras. Efter en sommar full av stora installationer är vi just nu i Borås och bygger ett solcellssystem som kvalar in på Knallebyggdens topp 5 gällande anläggningens storlek. 

De 51 kW solceller vi installerar matchar V/S/B:s förbrukning, och en större anläggning hade inneburit mycket överskottsproduktion och därmed också sämre ekonomisk lönsamhet. Det finns däremot tankar om en eventuell utbyggnad om några år när batterilagring är ekonomiskt motiverbart! 

Många Borås-företag har – stadens regniga rykte till trots – fått upp ögonen för egenproduktion av förnybar solenergi, vilket är bra för allas vår framtid. Förutsättningarna för en lönsam investering är många gånger bättre än vad gemene man tror! Kul tycker vi! 

Läs mer i 7H Affärers artikel: http://www.7ha.se/naringsliv/fler-borasforetag-satsar-pa-solenergi/

Sprid det vidare